Згідно з угодою про співпрацю між Інститутом енергозбереження та енергоменеджменту (ІЕЕ) КПІ ім. Ігоря Сікорського та Університетом вивчення прикладного менеджменту (місто Мангайм) виконується проект "Професіоналізація та стабілізація енергетичного менеджменту в Україні", що фінансується Міністерством закордонних справ Німеччини. Проектом передбачена програма підвищення кваліфікації фахівців з енергетичного менеджменту, що складається з чотирьох дводенних семінарів: "Особливості енергетичного менеджменту", "Технології відновлюваної енергетики", "Сучасні тренди енергетичного бізнесу" та "Технології інтелектуальної енергетики". Програма також передбачала відвідування потужних енергетичних підприємств Німеччини: "RWE" та "GKM Großkraftwerk Mannheim".

Учасниками семінарів стали співробітники комунальних підприємств України, представники обласних державних адміністрацій та міськвиконкомів, які забезпечують формування та реалізацію державної політики у сфері підвищення енергетичної ефективності на обласному чи міському рівні. Відбір учасників проходив на конкурсній основі – ІЕЕ отримав понад 30 ідей щодо реалізації енергоефективних проектів, серед яких було відібрано найкращі.

Перші семінари проходили 26–27 травня та 16–18 червня цього року на базі ІЕЕ. Основну частину лекційних матеріалів підготував професор Гейн Йоахім Опітс з Інституту енергетики м. Хамм (Німеччина). Професор розповів, що частка використання електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) в Німеччині станом на 2015 рік склала 32,5%. В окремих регіонах цей показник сягає 80% вже сьогодні, а згідно з концепцією розвитку ВДЕ уряд планує до 2050 року досягти таких самих показників і в середньому по країні. Безумовно, така зміна структури генерації вплинула на роботу всієї електроенергетичної системи Німеччини. В цих умовах уряд сприяє впровадженню передових технологій і шукає нові ефективні способи взаємодії як з виробниками, так і зі споживачами енергетичних ресурсів.

 Викладачі ІЕЕ у своїх лекціях зосередилися на українському досвіді модернізації енергетики. Зокрема, к.т.н., доц. М.Т. Стрелков відзначив особливості функціонування ринку електричної енергії України та його переходу до 2017 року до нової моделі. К.ф.-м.н., доц. Г.Г. Стрелкова зосередилася на сучасному стані та нормативно-правовому середовищі впровадження в Україні технологій відновлюваної енергетики. К.т.н., ст. викл. В.Й. Костюк виступив з лекцією "Малі енергетичні об'єкти в задачах децентралізованого електропостачання: зовнішні характеристики установок на основі технологій ВДЕ та умови приєднання до електромережі". К.т.н., ст. викл. О.С. Ярмолюк підготувала лекцію на тему "Оцінювання прогнозних значень потужності нових генерувальних об'єктів на основі технологій ВДЕ". Учасників проекту зацікавив розроблений за участю ІЕЕ та представлений до розгляду Атлас потенціалу ВДЕ по регіонах України. Особливо запам'яталося відвідування лабораторії розосереджених джерел енергії, під час якого к.т.н., доц. А.М. Ковальчук розповів учасникам проекту та німецькому колезі про практичний досвід ІЕЕ з впровадження ВДЕ і про використання результатів цієї роботи в навчальному процесі.

Дуже насиченим подіями став і освітній тиждень, який тривав у Німеччині з 19 по 25 червня. Професор Норберт Вервейен, виконавчий директор підрозділу з енергоефективності RWE, розповів про нові напрями діяльності однієї з найпотужніших енергетичних компаній Німеччини, а саме участь у реалізації пілотних проектів "активних споживачів", які здатні не лише забезпечувати власні потреби в електроенергії, а й продавати її надлишок на ринку.

 Ще один робочий день учасники проекту провели в Інноваційному центрі Рура (Innovation City Ruhr – ICR), де провідні фахівці найвідоміших компаній, зокрема Siemens, Daikin, Wilo, InnovationCity та ін., розповіли про досвід організації співпраці органів державної влади, мешканців міста та компаній-виробників обладнання для спільного досягнення високого рівня енергоефективності.

Четвертий семінар "Технології інтелектуальної енергетики" проходив в Університеті вивчення прикладного менеджменту м. Мангайм. Професор Роланд Калдич, досвідчений фахівець у сфері ІТ технологій та сертифікований брокер електроенергетичної біржі, поділився з учасниками проекту німецьким досвідом організації смарт-вимірювань та управління даними обліку енергоресурсів. З лекціями щодо досвіду впровадження в Україні смарт-технологій та автоматизованих систем контролю, обліку і управління енерговикористанням на семінарі виступили викладачі ІЕЕ – д.т.н., проф. С.П.Денисюк та к.т.н., доц. О.В.Коцар.

У Німеччині змінюється поведінка і традиційних учасників енергетичного ринку – вугільних ТЕЦ, що було переконливо продемонстровано підприємством "GKM Großkraftwerk Mannheim". Відвідування блоку № 9 ТЕЦ, введеного в експлуатацію у 2015 році, справило незабутнє враження на всіх учасників проекту. Встановлена на блоці № 9 найсучасніша система очищення димових газів (ступінь очистки 99,95%) дозволяє не лише мінімізувати негативний вплив ТЕЦ на довкілля, а й отримувати додаткову вигоду від продажу зібраних продуктів згоряння підприємствам будівельної галузі.

 На завершення освітньої програми в Німеччині учасники мали нагоду презентувати власні проектні пропозиції та отримали сертифікати про підвищення кваліфікації. За результатами програми викладачами ІЕЕ разом з німецькими колегами готується посібник найкращих світових практик у сфері енергоефективності, до якого також увійдуть і стислі описи запропонованих учасниками проекту ідей.

Підсумовуючи проміжні результати реалізації програми підвищення кваліфікації фахівців у рамках українсько-німецького співробітництва за проектом "Професіоналізація та стабілізація енергетичного менеджменту в Україні", слід зазначити, що проект надав можливість фахівцям різних регіонів України отримати нові знання про передовий досвід впровадження енергоефективних технологій, побачити альтернативу використанню природного газу та, що не менш важливо, обмінятися досвідом між собою і з провідними фахівцями України та Німеччини у сфері енергетичного менеджменту. Спільна робота над освітньою програмою викладачів ІЕЕ та німецьких колег забезпечила високу синергію знань, що стало підставою для продовження співпраці.

Ю.В.Чернецька, асистент каф. електропостачання ІЕЕ, координатор проекту