До сучасних виробів машинобудівної галузі, серед іншого, висуваються вимоги надійної роботи в екстремально важких умовах. Для цього при конструюванні використовують різні матеріали зі специфічними функціональними властивостями.

Створенням інноваційних продуктів, здатних працювати при одночасній дії циклічних теплових навантажень, агресивного середовища та абразивного зношування, займаються на кафедрі високотемпературних матеріалів та порошкової металургії ННІМЗ ім. Є.О. Патона. Зокрема, підвищенню ефективності роботи вузлів спеціальної та цивільної техніки присвячено роботи, що виконувалися в рамках наукової школи "Матеріалознавство тугоплавких сполук та композитів" під керівництвом академіка НАН України Петра Лободи,  наукового керівника кафедри.

"Сьогодні науково-технічний прогрес вимагає інтенсифікації робочих процесів, що, своєю чергою, потребує нових матеріалів та технологій. Для цього, з одного боку, важливим є створення нових матеріалів з  покращеними властивостями, а з іншого – необхідно розробити ефективну технологію отримання нових матеріалів, – розмірковує завідувач кафедри ВТМ та ПМ професор Юрій Богомол. – Серед інноваційних розробок кафедри, – зауважив науковець, – варто назвати роботу "Створення для екстремальних умов експлуатації поліфункціональних композиційних матеріалів із порошків тугоплавких сполук", спрямовану на розробку матеріалів та технологій їх отримання з порошків тугоплавких сполук, які експлуатуються в екстремально складних умовах".

Автор цієї роботи, доцент Євген Солодкий, розповів, що вченим вдалося створити нові армовані керамічні матеріали, а також ефективну технологію їх отримання, які пройшли успішне випробування у складі композитного бронезахисту найвищого VI класу захисту та рекомендовані до використання. Він наголосив, що за рахунок високих фізико-механічних характеристик розроблений матеріал повністю задовольняє вимоги, що висуваються до керамічного теплового захисту безпілотних літальних апаратів космічного базування, які розробляє ДП "КБ "Південне" імені М.К. Янгеля". До того ж учені кафедри розробили технологію отримання виробів складної форми з молібденового сплаву методом порошкової металургії. Вони вже отримали технічні умови на продукцію, яка використовується в техніці спеціального призначення на підприємствах корпорації "УкрІнМаш".

Крім того, розроблені нашими науковцями матеріали та технології мають значний економічний ефект, адже, як повідомили на кафедрі, керамічні та металокерамічні тугоплавкі матеріали тут отримують за температур до 1500 °С, що дозволяє знизити енерговитрати утричі. Погодьтеся, в умовах нинішнього дефіциту енергоносіїв показник більш ніж вагомий. Понад те, нові керамічні композиційні матеріали можна виготовляти з вітчизняної сировини, що робить їх у 5-10 разів дешевшими.

Та головне, впровадження у високотехнологічне машинобудування нових порошкових металевих та металокерамічних виробів на основі молібдену, вироблених із застосуванням методів порошкової металургії, дозволило здійснити імпортозаміщення і при цьому на 50% знизити вартість продукції. Результат, гідний уваги і поваги.

Тож цілком логічно, що за свою роботу "Створення для екстремальних умов експлуатації поліфункціональних композиційних матеріалів із порошків тугоплавких сполук" к.т.н. Євгена Солодкого удостоєно Премії Верховної Ради за 2020 р. для молодих науковців. З чим ми його щиро вітаємо та зичимо подальших здобутків. На що Євген скромно зауважує, що відзначена робота є лише невеликою частиною результатів наукової діяльності кафедри високотемпературних матеріалів та порошкової металургії.

Варто додати, що весь творчий шлях науковця пов'язаний з Київською політехнікою. Серед його наукових інтересів – іскрове плазмове спікання, гаряче пресування, синтез керамічних матеріалів, наноструктурні матеріали, порошкова металургія, фізика твердого тіла та інші пов'язані сфери науки й технології. Його повідомлення на численних вітчизняних та міжнародних конференціях, а також публікації у фахових виданнях викликають зацікавленість і відгук серед фахівців.

Хоча скромності молодому вченому не позичати, про його працьовитість, цілеспрямованість та наполегливість свідчать справи, ну і відзнаки, звичайно. Це два гранти Президента України на підтримку досліджень 2017 р., Премія Президента України 2017 р., стипендія КМ України 2018 р., перемоги в університетському конкурсі "Молодий викладач-дослідник" 2017-2020 рр., перемога в конкурсі МОН "Молодий вчений року" 2021 р. та інше. Тож є всі  підстави сподіватися: ми ще не раз почуємо про досягнення кафедри ВТМ та ПМ та її науковців.