Засідання ректорату 29 травня 2023 року

Інформація про засідання ректорату - оперативного штабу реагування та забезпечення життєдіяльності університету від 29 травня 2023 року

29 травня під головуванням ректора М.З.Згуровського відбулося чергове засідання ректорату - оперативного штабу реагування та забезпечення життєдіяльності університету. Розглянуто низку питань організації освітнього процесу в умовах режиму воєнного стану, а також забезпечення життєдіяльності та безпеки університету.

Виступили: М.З.Згуровський, О.А.Жученко, А.А.Мельниченко, Н.В.Семінська, В.А.Пасічник, М.Ю.Ільченко, С.І.Сидоренко, В.А.Кондратюк, Л.Г.Субботіна, .О.Царенок, О.М.Бруй, М.О.Безуглий, Є.Малкіна, С.Горбачик, І.Степанюк.

Основні питання, які розглянуто на засіданні, та рішення, що було ухвалено:

1. Освітній процес. Заняття з усіх дисциплін, які мали проводитися в очному режимі, проводяться за планом і за розкладами. Завершено моніторинг виходу на очні заняття студентів, які мали це зробити. По бакалаврату до навчання у змішаному режимі приступило приблизно 82% студентів, які мали це зробити, по магістратурі – приблизно 74%. Загалом по університету це 81% здобувачів вищої освіти. На навчання в такому режимі не вийшли приблизно 400 з 1900 осіб. По кожному з них прийматиметься  окреме рішення: індивідуальні графіки, перенесення вивчення певних дисциплін на наступний семестр, за наявності підстав – академічна відпустка тощо (О.А.Жученко, А.А.Мельниченко, Н.В.Семінська).

2. Кадрові питання. Нині проходить два конкурси по зайняттю вакантних посад НПП.  До 5 червня триватиме подання документів. Далі – етапи розгляду на засіданнях кафедр та експертно-кваліфікаційних комісій. Минулого тижня університетська ЕКК розглянула 8 кандидатів на посади професорів і на одну посаду завідувача кафедри. До складу ЕКК університету  внесено  зміни: для врахування думки студентів при вирішенні кадрових питань у них збільшено кількість представників студентських організацій (О.А.Жученко).

3. Триває внесення інформації до системи рейтингів НПП для забезпечення кампанії звітування викладачів про виконання ними контрактів. Вона проходитиме в червні (О.А.Жученко).

4. Вступна кампанія. Залишаються лічені дні для реєстрації на вступні випробування для вступників до магістратури. Вона триватиме до 31 травня для випускників бакалаврату усієї країни усіх без винятку спеціальностей. З випускників бакалаврату КПІ на цю процедуру станом на ранок 29 травня зареєструвалися понад 2400 осіб – приблизно 65% від прогнозованого випуску. Триває робота з керівниками факультетів та інститутів, інформаційна кампанія проводиться через мережі та інші ресурси тощо. Крім того, зареєстровано більше 200 випускників бакалаврату з інших університетів (О.А.Жученко, Н.В.Семінська, Приймальна комісія, КБ ІС).

5. Надійшов лист від МОН України щодо формування державного замовлення по бакалаврату. Воно буде здійснюватися через систему ЄДЕБО. Буде проведено узгодження максимальних обсягів державного замовлення. Всю необхідну інформацію відповідні служби університету завантажують до системи, щоби підтвердити пропоновані КПІ цифри максимального обсягу по бакалаврату, – це 4850 осіб за бюджетною формою навчання (О.А.Жученко, Приймальна комісія).

6. Акредитація освітніх програм (ОП). На минулому тижні надходили звіти про експертизи, які університет пройшов, – усі позитивні. Вже підготовлено 15 проєктів галузевих експертних рад (ГЕР), також усі позитивні, з пропозиціями про повноцінну акредитацію. По одній програмі з ОП «Прикладна біологія» ГЕР підтримує зразкову акредитацію. На 30 травня заплановане засідання Колегії НАЗЯВО, на остаточне затвердження якої вноситься 14 справ по ОП КПІ. Крім того, з 29 травня в університеті почали працювати 2 міжнародні експертні ради з міжнародної акредитації двох ОП (О.А.Жученко, Б.І.Дуда).

7. Проводився аналіз проведення освітнього процесу в змішаному режимі. За кількома освітніми програмами завершено проведення лабораторних і практичних робіт, передбачених програмами, і викладання знов переноситься в дистанційний режим для теоретичного навчання. Триває моніторинг і контроль занять (А.А.Мельниченко).


8. Захисти. Упродовж минулого тижня завершилися захисти дисертацій магістрів за науковим напрямом (А.А.Мельниченко).

9. Забезпечення освітнього процесу. У межах календарного контролю до системи «Електронний кампус»  у штатному режимі вносилися усі потрібні дані. Крім того, для забезпечення роботи з документами з питань планування освітнього процесу було впроваджено кілька удосконалень до  інформаційних систем університету. Проводиться підготовка розкладів сесій та уточнення складу екзаменаційних комісій для студентів бакалаврату і захисту дипломних робіт для його випускників (А.А.Мельниченко).

10. Аспірантура. Оновлено Положення про підготовку здобувачів в аспірантурі. Зокрема, зафіксовано, що навчання в аспірантурі має завершуватися захистом дисертації. На четвертому курсі за 9 місяців до закінчення терміну навчання аспірант мусить подати готову роботу на розгляд, отримання зауважень, підготовку до захисту тощо. Отож тепер навчання в аспірантурі має закінчуватися так, як і навчання на бакалавраті, або в магістратурі – захистом кваліфікаційної роботи (А.А.Мельниченко).

11. Докторантура. Цього року планувалося прийняти 7 осіб, але Приймальна комісія, обов'язки якої виконує Науково-організаційна комісія, за результатами  розгляду поданих матеріалів рекомендувала шістьох – чотирьох на бюджетну форму, і двох – на навчання коштом фізичних осіб (А.А.Мельниченко)..

12. Інформаційні системи. Оновлено систему управління змістом і відповідні модулі порталу університету. Впроваджено удосконалення до деяких модулів «ЕК», пов'язаних з фіксацією ходу і результатів сесії тощо. Також триває робота з перевірки програмного забезпечення підрозділів  (А.А.Мельниченко, КБ ІС).

13. «КПІ-Телеком» обладнав ще 8 точок доступу WiFi у приміщеннях університету(А.А.Мельниченко, «КПІ-Телеком»).

14. У суботу 27 травня в корпусі №1 остаточно вийшов з ладу комутаційний вузол, але його оперативно замінили, тож доступ до мережі Інтернет в корпусі було відновлено (А.А.Мельниченко, «КПІ-Телеком»).

15. Розпочалося навчання за програмою підвищення кваліфікації фахівців з ремонту, експлуатації та модернізації безпілотних систем (А.А.Мельниченко)..

16. У межах співпраці з Шеффілдським університетом (Велика Британія) розпочато навчання за програмою підвищення кваліфікації та удосконалення англійської мови для викладачів КПІ. Воно має серйозну методичну складову,  дуже важливу для викладачів (А.А.Мельниченко, С.І.Сидоренко).

17. >У «ЕК» проводиться опитування викладачів. Уже отримано цікаву інформацію щодо проблем НПП, пропозиції щодо вдосконалення ОП тощо (А.А.Мельниченко).

18. Завершився 5-й захист магістерських дисертацій магістрів за ОНП на факультетах/НН інститутах. Всього захистилося 262, з них 53 – з відзнакою (Н.В.Семінська).

19. Минулого тижня відбулося поновлення на навчання студентів 4-го курсу, які до  31.05.2023 можуть зареєструватися на іспит ЄВІ/ЄФВВ (Н.В.Семінська).

20. Підготовлено проекти наказів і додатків до них щодо закріплення за освітніми програмами  студентів 1 курсу бакалаврів (до 12.06 відповідальні, до 30.06 – подання заяв) та щодо відшкодування коштів студентами, які повторно навчатимуться на 1 курсі за кошти бюджету (Н.В.Семінська).

21. За результатами візиту до Університету Ройтлінгена проведено перемовини керівників екосистеми «Sikorsky Challenge» з Центром підприємництва Університету Ройтлінгена. Сторони домовились про співпрацю, планується їхня участь у фестивалі, починається робота над меморандумом (Н.В.Семінська, О.П.Демиденко).

22. Проведено перемовини з представниками юридичного відділу Університету Аризони та представниками всіх коледжів цього університету, які залучені до співпраці. Усі залучені представники Аризони домовились виступити колективним зверненням до Президента університету щодо підписання загальної угоди про співпрацю з огляду на багатовимірну співпрацю. Окремо планується обговорення співпраці щодо інновацій (за ініціативи Університету Аризони) (Н.В.Семінська, О.П.Демиденко).

23. Профорієнтація школярів. 26 травня представники КПІ імені Ігоря Сікорського взяли участь у проекті від iLearn – безкоштовної навчальної платформи для підготовки до НМТ/ЗНО, який реалізує Освіторія. Даний проєкт є пілотним та за допомогою відкритих онлайн вебінарів дозволяє інформувати вступників про вступ до деяких закладів вищої освіти. Наш університет представляв Дмитро Балашов з темою «Як обрати університет мрії: вступ до КПІ ім. Ігоря Сікорського» (Н.В.Семінська, О.П.Демиденко).

24. 27 відбувся День відкритих дверей КПІ ім. Ігоря Сікорського в очному форматі в НТБ КПІ. Під час заходу були представлені всі факультети/інститути, презентовані експонати, які демонструють специфіку кожного; проведено презентації факультетів/інститутів в окремих залах бібліотеки. Проведено загальні презентації від головних спікерів, зокрема: Наталія Семінська, проректорка університету, на тему «KPI FAMILY. Твої можливості тут»; Світлана Новікова, начальниця відділу змісту природничо-математичних навчальних предметів УЦОЯО, на тему «НМТ: вступні випробування 2023 року»; Сергій Мураховський, відповідальний секретар Приймальної комісії, на тему «Вступ до КПІ 2023: 10 кроків до успіху». На момент відкриття заходу зареєструвалося 392 гостя. Значна частина гостей не реєструвалося. Загалом у Дні відкритих дверей взяли участь понад 500 відвідувачів КПІАбітФест. Більша частина відвідувачів – школярі 10 та 11 класів м. Києва та Київської області. Окрім них були гості з Черкаської, Чернігівської, Запорізької, Херсонської областей (Н.В.Семінська).

25. Олімпіада «KPI-Open». Підготовлено та розіслано учасникам дипломи переможців і листи підтвердження університетського етапу олімпіади. Здійснені контакти з потенційними партнерами – компанією «Генезис», яка першою перерахувала кошти (15000 грн) (Н.В.Семінська).

26. Продовжується робота над проектом «КПІстіна». З 29 травня розпочинається практика у студентів НН ВПІ, під час проходження якої студенти долучаються до проєкту (Н.В.Семінська, П.О.Киричок).

27. Представники ДНВР надали допомогу в організації проведення школи KPI school of creativity. Vol 4. Spring edition, яка тривала впродовж 4-х днів. Винесено окрему подяку  викладачам НН ІПСА за супроводження та менторство школи (Н.В.Семінська).

28. Студенти КПІ приєдналися до третього спортивного марафону ATHENATHON від АTHENA European University (Н.В.Семінська).

29. ДНВР організовано збір гуманітарної допомоги для важкохворих дітей для Благодійного фонду «Єднання спільноти» (Н.В.Семінська).

30. 23 травня відбулось засідання робочої групи президії Ради проректорів з наукової роботи, на якому розглянуто підходи до удосконалення проведення Конкурсу науково-дослідних робіт. До МОН надіслано проєкт Порядку розгляду проєктів Секціями, який суттєво знижує рівень суб'єктивності розгляду, а також забезпечує прозорість. У разі підтримки МОН запропоновані механізми дозволять суттєво підвищити об'єктивність оцінювання проєктів, підвищать прозорість та відповідальність експертів (В.А.Пасічник).

31. Продовжує здійснюватися моніторинг інформації, яку НПП вносять до інформаційної системи «Рейтинг НПП». Керівникам структурних підрозділів (НН ІАТЕ, НН ВПІ, ФММ, ФМФ, ФІОТ, ПБФ, ІХФ) направлено інформацію про невідповідності внесених даних у рейтинги НПП щодо службових ОПІВ з вимогою усунути ці невідповідності. Неусунені зауваження будуть  підставою для неврахування в рейтингу НПП (В.А.Пасічник).

32. Проведено онлайн-нараду з представниками британських університетів щодо подачі спільної заявки на фінансування від космічної агенції Великої Британії. До ДКАУ надіслано звернення щодо отримання листа підтримки. Проведена робота стане основою нового напряму діяльності КПІ в космічній сфері і започаткування великого Українсько-Британського науково-дослідного проєкту (В.А.Пасічник, С.І.Сидоренко, А.П.Шишолін).

33. У МОН відбулася робоча зустріч представників КПІ з заступником Міністра та заступником Голови ДКАУ, на якій погоджено форму спільного документу – меморандуму про співпрацю (В.А.Пасічник).

34. На засіданні НТР підготовлено матеріали по Конкурсу на краще видання 2023. Комісії  визначили переможців конкурсу, готуються матеріали на затвердження Вченої ради  університету (В.А.Пасічник).

35. Проведено нараду за участі представників НДЧ, НТБ, СЦД, на якій обговорено ключові питання, які слід вирішити для видання журналу «Геоінформатика» в КПІ – зміна назви, склад редколегії, головний редактор, періодичність виходу та портфель статей (Ю.М.Сидоренко, О.М.Бруй, К.В.Єфремов). 

36. До УКРНОІВІ подано 1 заявку на корисну модель (ФПМ) (О.Я.Юрчишин).

37. Минулого тижня постійні комісії Вченої ради університету розглядали такі питання: 

- комісія з етики та академічної доброчесності розглядає справу щодо можливого порушення принципів академічної доброчесності при захисті кандидатських дисертацій на здобуття ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.15.11 – «Фізичні процеси гірничого виробництва»;

- комісія з наукової та інноваційної діяльності розглянула кандидатури на вступ до докторантури та звіти докторантів;

- Науково-технічна рада з розгляду спеціальних питань відібрала 3 видання на конкурс «Найкращий підручник/посібник» (М.Ю.Ільченко, В.В.Холявко).

38. На портал Соціальної і Економічної Ради ООН завантажено Комплексну анкету з метою отримання Комітетом з міжнародної та інформаційної діяльності консультативного статусу при Комітеті неурядових організацій ЕКОСОР – ООН (С.І.Сидоренко, С.О.Потєшкін).

39. Комітетом з міжнародної та інформаційної діяльності спільно з Українсько-Японським центром КПІ, Київською міською державною адміністрацією та Київською обласною державною адміністрацією на 8 червня заплановано проведення благодійного концерту видатного японського піаніста Тампея Накамури, на якому передбачається збір коштів для  «Фонду підтримки ЗСУ «Київська політехніка» (С.І.Сидоренко, К.О.Луговська, І.О.Гришко).

40. На виконання доручення ректорату розпочато роботу із залучення широких верств студентів до міжнародної проектно-грантової діяльності. На зустрічі 25-го травня започатковано формування комплексної програми трьох департаментів (ДНВР, НДЧ, ДМС).

41. Триває робота з кафедрами щодо підготовки  проєктних пропозицій для їхнього подання на нову фазу конкурсів програми «Горизонт Європа» з дедлайнами в період квітень 2023 р. – квітень 2024 р. Минулого тижня відбулася розмова із завідувачами кафедр ФБМІ, на якому 3 кафедри із 5-ти не мають науково-технічних проектів, а кафедри біомедичної кібернетики, біомедичної інженерії, технологій оздоровлення і спорту взагалі не мають жодного міжнародного проекту (С.І.Сидоренко, В.А.Пасічник, О.Ю. Галкін).

42. За дорученням проректора О.А. Жученка керівник відділу акредитації С.О.Бур'ян в ході таких зустрічей аналізує як завідувачі кафедр виконують посадові інструкції та умови контрактів у частині запланованих результатів міжнародної проектно-грантової діяльності. З метою посилення управлінського впливу на завідувачів кафедр спільно із О.А. Жученком та В.А. Пасічником прийнято рішення щодо внесення до умов контрактів із завідувачами кафедрами конкретних зобов'язань, зокрема, які заявки для подачі на конкурси крупних міжнародних проєктно-грантових програм будуть подані у 2023 році («Горизонт Європа», ERASMUS+ (KA2), НАТО «Наука заради миру і безпеки») (С.І.Сидоренко, О.А.Жученко, В.А.Пасічник, С.О.Бур'ян).

43. Продовжується планова допомога підрозділам у підготовці написанні проектних заявок: ІАТЕ – 1 проектна заявка до конкурсів «Горизонт Європа» (В.А.Волощук), НН ІЕЕ – 1 проектна заявка до конкурсу програми НАТО «Наука заради миру і безпеки» (В.І.Дешко) (С.М.Шукаєв).

44. Координаційна Рада з питань набору іноземних громадян на навчання в КПІ. Середньомісячна відвідуваність сайту ЦМО https://istudent.kpi.ua/ зросла в 2,5 рази (з 2500 до 6500 переглядів). Завершено роботу з наповнення CRM (Customer Relationship Management) системи, яка з 22 травня 2023 р. доступна для прямого вступу (без участі посередників/агентів) на www.apply.kpi.ua (С.І.Сидоренко, С.С.Маулік)

45. Від Президента UoS професора Коена Ламбертса надійшло запрошення надати інтерв'ю щодо оцінки з боку КПІ репутації UoS, яка буде взята до уваги при визначенні майбутньої стратегії UoS. Інтерв'ю проводитиме партнер Шеффілдського університету The Knowledge Partnership (С.І.Сидоренко, А.П.Шишолін).

46. Упорядники рейтингу QS дозволили КПІ як виняток зайти в базу даних, за якими буде оприлюднюватись 23-го червня глобальний рейтинг QS і ввести додаткові дані, які посилять позиції КПІ вже цього року(С.І.Сидоренко).

47. Через наявні обмеження щодо передачі КПІ суперкомп'ютерного обладнання UoS (Університет м. Шеффілд) прийняв альтернативне рішення про надання КПІ іншого, високопродуктивного  обладнання, яке є значно новішим і потужнішим, ніж обговорюване раніше (С.І.Сидоренко, К.В.Єфремов).

48. Цивільний захист. Минулого тижня співробітники департаменту господарської роботи  працювали над створенням додаткових місць в укриттях на базі 4-го гуртожитку, а також  18-го та 19-го начальних корпусів. Там проводився демонтаж обладнання, що вже не використовується, реконструкція систем витяжної та теплової вентиляції тощо. Проведення цих робіт дасть в укриттях додатково приблизно 1500 місць.   Крім того, для укриттів було закуплено і вже отримано медикаменти та медичні аптечки, контейнери для зберігання їжі, біотуалети, електрогенератори, питна вода. Розподіл їх між укриттями буде проведено на поточному тижні (В.А.Кондратюк, Ю.В.Нестеренко).

49. Пожежна безпека. Виконується ремонт двох несправних пожежних гідрантів, виявлених біля ЦКМ під час перевірки представниками ДСНС. Завершено роботи з перевірки пожежної автоматичної сигналізації в начальних корпусах, з поточного тижня починається перевірка АПС в гуртожитках (В.А.Кондратюк).

50. Благоустрій. Минулого тижня університет отримав ґрунт для нового парку, на поточному його буде розкидано на ділянці за корпусом №28. Затим там буде висіяно траву.   На поточному тижні планується завершити встановлення бордюрів біля 21-го та 9-го корпусів. На вихідних планується обробити зелені насадження на території університету  хімпрепаратами від шкідників і внести в грунт мінеральні добрива. Окрім того, минулого тижня розпочато комплексні роботи щодо благоустрою схилу від скверу Піонерів авіації до вул. Політехнічної і підготовки стіни для реалізації проєкту «КПІстіна». Крім того, завершено укладання тротуарної плитки біля Енергокрила корпусу №1 (В.А.Кондратюк).

51. Департамент господарської роботи отримав техніку, яка дозволить викорчувати пні на території парку КПІ. Також у парку планується закласти алею лип, проводяться підготовчі роботи (В.А.Кондратюк).

52. У зв'язку зі списанням у підрозділах університету значної кількості матеріальних ресурсів заплановано вивезення великогабаритних відходів (В.А.Кондратюк).

53. Фахівці служби Головного механіка почали роботи з удосконалення та модернізації системи опалення 21-го навчального корпусу (В.А.Кондратюк).

54. З мешканцями житлових будинків, які розташовані на території університету, проводиться робота на предмет укладення ними індивідуальних договорів з компанією-постачальницею електроенергії (В.А.Кондратюк).

55. Безпека. Підключено 3 оснащені сучасним обладнанням лабораторії до центрального пульту сигналізації університету (В.А.Кондратюк).

56. За підтримки КМДА проведено чергові навчання з надання домедичної допомоги для працівників департаменту безпеки (В.А.Кондратюк).

57. Фінансування з бюджету за травень університет отримав у повному обсязі згідно з затвердженими лімітами.  

Спецкошти надходять щодня. Кредиторської заборгованості університет практично не має. Проплати проходять своєчасно і регулярно.

Триває робота з організації відділу централізованого бухгалтерського обслуговування підрозділів. Готується Положення про його роботу, порядок обслуговування підрозділів, штатний розпис, вирішується питання розміщення його працівників, забезпечення їх технікою та матеріалами тощо. Планується, що з 1 липня відділ почне виконувати поставленні йому завдання у повному обсязі.

У межах роботи зі списання застарілого обладнання за кожним підрозділом закріплено працівників матеріального відділу, які працюють з кожною матеріально-відповідальною особою. Робота триває.

Своєчасно внесено зміни, пов'язані зі зміною адреси університету через перейменування проспекту Перемоги на Берестейський, до всіх документів у Казначействі, тому обслуговування університету не зупинялося.

Триває робота з  підготовки закупівлі оновленої інформаційної системи бухгалтерського обліку (Л.Г.Субботіна).

58. У Студмістечку розпочато роботу з оновлення Положення про його роботу. У контексті вказаного документу виникає питання про оновлення Положення про оплату проживання.

Проводиться підготовка до відзначення Дня захисту дітей.

Тривають ремонтні роботи в приміщеннях низки гуртожитків і косметичні ремонти в приміщеннях укриттів (О.О.Царенок).

59. Науково-технічна бібліотека працює у двох форматах – дистанційному та безпосередньо в приміщенні бібліотеки. Постійно надається консультативна допомога викладачам, науковцям і студентам університету. Активізовано роботу з підтримки дослідника з питань управління даними: з цієї тематики минулого тижня відбувся вже другий вебінар «План управління дослідницькими даними» (О.М.Бруй).

60. Минулого тижня у Профкомі співробітників розглянуто питання виконання умов охорони праці, передбачених Колективним договором, а також обговорено питання щодо осучаснення внутрішнього розпорядку університету, пов'язане з фактичною зміною форматів його роботи. Крім того, розглянуто питання літнього оздоровлення, передусім дитячого: інформацію про його можливості представлено на сайті Профкому (М.О.Безуглий).

61. Минулого тижня активісти Студради університету ще раз детально обговорили з працівниками навчально-методичного відділу студентські пропозиції щодо покращення процесу вибірковості дисциплін, які мають бути представлені на засіданні Методичної ради 1 червня.

Завершено голосування щодо назви нового парку вздовж вулиці Борщагівської. Більшість студентів виступають за те, щоб його було присвячено КПІшникам і КПІшницям, які у силах оборони захищаються Україну на війні. Тому з великим відривом перемогла назва «Парк нескорених». Студрада звернулися до художньої ради щодо затвердження короткої назви та присвяти, все погоджено. Пропозицію буде внесено на розгляд Вченої ради 5 червня.

Розпочато збір коштів для студента ФЕЛ на акумулятори для рацій – вже зібрано 11 тисяч гривень. Мета — 64 тисяч

Представники Студради КПІ взяли участь у Всеукраїнському медіафорумі студентського самоврядування у Харкові.

На тижні планується провести зустріч, на якій  голова відділу зовнішніх зв'язків Студради та Посолка європейської молоді в Україні розкажуть про співпрацю Європейського Союзу та України, підтримку нашої країни під час війни та можливості, які ЄС надає для молоді (Є.Малкіна).

62. З вівторка по п'ятницю в КПІ пройшло організоване з ініціативи Студентського  парламенту навчання в рамках четвертої KPI school of creativity на тему «Штучний інтелект – технологічна революція сучасності». Учасники  ознайомлювалися з можливостями та технологіями штучного інтелекту та перспективами їхнього подальшого розвитку.  

Було закрито збір коштів на автомобіль для військовослужбовця-батька студента НН ІАТЕ, який нині воює на передовій.   Авто вже відправлено на фронт.

Студпарламент спільно зі студією «31 червня» провів благодійний захід для дітей з тимчасово окупованих територій. Окрім того, проведено благодійний ярмарок, весь збір від якого перераховано на Фонд сприяння ЗСУ «Київський політехнік» (С.Горбачик).

63. Профком студентів минулого тижня майже закрив збір для студента ІЄЄ, який нині на фронті. Залишилося кілька тисяч гривень з потрібних 30 тисяч.   На поточному тижні планується придбати потрібний приціл і вирішити питання щодо його відправки на фронт.

Профком студентів відкрив і практично одразу ж закрив збір коштів на евакуацію мами одного зі студентів з тимчасово окупованої території.

  Профком студентів отримав пільгові квитки на благодійний концерт гурту «Скай» – їх розповсюджено  серед студентів  (І.Степанюк).

📍 Завершився моніторинг перших результатів очного навчання. Зі студентів бакалаврату до очного навчання приступили лише 82%, з магістрів — 74%. Загалом на очний режим навчання не вийшло 400 студентів. З кожним з них це питання вирішуватимуть індивідуальним порядком.

📍 Посилено участь студентів у конкурсному відборі викладачів. Студпарламент долучається до роботи комісій. Триває внесення інформації у рейтинги науково-педагогічних працівників.

📍 За три дні добігає кінця реєстрація на Єдине вступне випробування на магістратуру. Натепер зареєструвалося близько 2 400 студентів (це 65% від загальної кількості бакалаврів). 10% заявників — студенти інших університетів.

📍 МОН змінив умови захисту дисертацій для аспірантів. Тепер вони мають подати роботи за 9 місяців до захисту. КПІ готує процедуру роботи для аспірантів.

📍 Стартували заняття викладачів Київської політехніки спільно з Університетом Шеффілду.

📍 Розпочався семестровий контроль. Уся інформація — в системі «Єкампус».

📍 У студентів ВПІ розпочалася практика: відсьогодні вони працюють над проєктом «КПІ стіна».

📍 Проведено нараду з представниками британських вишів щодо спільної космічної програми. Це буде перший великий українсько-британський науково-дослідний проєкт. Університети підпишуть меморандум.

📍 Планується миротворчий проєкт у партнерстві з японськими колегами.

📍 Здійснюється моніторинг ефективності грантової діяльності університету. Станом натепер 12 з 67 наукових шкіл готові до науково-грантової діяльності.