Усі великі досягнення
народжуються з відваги
перейти через межі того,
що відомо та зручно".

Майкл Джордан

Попри повітряні тривоги, 25 квітня 2024 року на факультеті менеджменту та маркетингу відбулася V Міжнародна науково-практична конференція на тему "Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи", яку організувала кафедра менеджменту підприємств. Конференція об'єднала понад 170 освітян, фахівців, здобувачів з багатьох міст України та зарубіжжя – Польщі, Чехії, Німеччини, Туреччини. Основною темою обговорень цьогоріч стали заходи з повоєнного відновлення України, швидкі темпи прогресу у сфері штучного інтелекту, які  не лише відкривають безліч нових можливостей, але й несуть потенційні загрози, що стали предметом численних досліджень та активних обговорень.

👨‍💻

Управління підприємствами й організаціями в сучасних умовах є одним з ключових факторів їхнього успіху. Ефективний менеджмент дозволяє оптимізувати ресурси, забезпечує розвиток бізнесу, пристосування до змін в ринкових умовах, підвищує конкурентоспроможність та стабільність підприємства. Крім того, він забезпечує ефективну комунікацію, сприяє підвищенню продуктивності праці та досягненню стратегічних цілей. Сьогодні менеджмент переживає суттєві зміни, оскільки нові технології та стратегії змінюють і способи керування бізнесом. Інноваційні підходи до управління стають ключовими, і нині менеджери активно шукають ефективні методи впровадження нових стратегій у свою роботу. Відкритість до технологічних змін та готовність до постійного навчання стають важливими якостями керівників у сучасному бізнес-середовищі. Тому метою даної конференції є обмін провідним досвідом і здобутками в сфері теоретичних та прикладних засад розвитку бізнесу та менеджменту.

З вітальним словом до учасників конференції звернулась завідувачка кафедри менеджменту підприємств – д.е.н., проф. Вікторія Дергачова, яка відзначила важливість внеску освітян, науковців та майбутніх фахівців у наближення Перемоги й майбутнє відродження України, підкресливши їх участь у процесі формування свідомого інтелектуального середовища в суспільстві, пошуку шляхів подолання негативних наслідків кризових явищ, відбудови і подальшого економічного розвитку держави.

На конференції було заслухано 42 доповіді учасників – представників вітчизняних і закордонних вищих навчальних закладів та підприємств і організацій: Познанського технологічного університету, Вроцлавського політехнічного університету, Київського університету інтелектуальної власності та права, Національного університету "Одеська юридична академія", компанії "DB Schenker в Україні",  Дніпровського державного технічного університету, КПІ ім. Ігоря Сікорського,  Львівського національного університету ім. Івана Франка,  Асоціації міжнародних експедиторів України, ПрАТ "Харківський плитковий завод" та ін.

Тематика доповідей охоплювала широке коло питань, пов'язаних з напрямами повоєнної розбудови України та можливостями застосування досвіду інших країн, які успішно подолали цей шлях. Доповідачі наголошували, що урахування особливостей місцевого ринку, культурних та економічних аспектів допомагає забезпечити успішну імплементацію глобального досвіду, стратегій та практик.

Експерти зазначали, що успішність організації та ведення інтернаціонального бізнесу залежить від знаходження балансу між інтересами міжнародних стейкхолдерів і споживачів та місцевих контактних аудиторій: порушення такої рівноваги може призвести компанію до збитків через втрату своєї репутації та клієнтів.

Також доповіді вказували на важливість виходу українських підприємств на міжнародний ринок, адже це створює додаткові можливості для вітчизняних компаній. Проте, як відзначали спікери, для цього слід розуміти глобальні тенденції та культурні особливості різних країн, а також вміти ефективно конкурувати з іншими учасниками. Належна підготовка, яка може вимагати значних інвестицій у маркетинг, дослідження ринку та адаптацію продукції до потреб міжнародних споживачів, допоможе підприємствам уникнути помилок при здійсненні міжнародної торгівлі.

Значну увагу доповідачі приділили впливу розвитку штучного інтелекту та цифрових технологій на зміни в бізнесі, а також перспективам їхнього використання в підприємницькій діяльності. Зокрема, відзначалися нові можливості для споживачів для здійснення онлайншопінгу за допомогою технологій віртуальної та доповненої реальності, інноваційні проєкти в логістиці, управлінні складами та ланцюгах постачання на їх основі. Поряд з цим, спікери звернули увагу і на проблеми та небезпеки, пов'язані зі зростанням ролі інформаційних технологій. Було наголошено на необхідності розвитку менеджменту інформаційної безпеки підприємств задля ефективного захисту конфіденційної інформації, запобігання кібератак та збереження довіри клієнтів і партнерів.  

Після завершення пленарного засідання, фахові дискусії продовжилися у секціях за напрямами: "Тенденції розвитку бізнесу та менеджменту", "Менеджмент міжнародного бізнесу в умовах глобалізації", "Інновації та підприємництво як основа економічного зростання країни", "Управління ланцюгами поставок у стратегії розвитку підприємства".

За результатами роботи конференції було підготовлено Збірник тез доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції "Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи", матеріали якого доступні на  веб-сайті кафедри менеджменту підприємств.

Організаційний комітет конференції

Дата події