5-7 жовтня президент Міжнародної організації CODATA пан Шуіші Івата перебував у КПІ з візитом. CODATA – Комітет з даних для науки та технології – міждисциплінарний науковий комітет Міжнародної ради з науки (ІCSU) із штаб-квартирою в Парижі (Франція).

Діяльність CODATA спрямована на підвищення якості та надійності даних в усіх важливих галузях науки та техніки, покращення управління ними та їх доступності. CODATA – це ресурс, який забезпечує доступ учених та інженерів до міжнародних баз даних з метою підвищення їх інформованості, надання можливостей прямої співпраці та здобуття нових знань.

CODATA займається всіма видами даних, отриманих у результаті експериментальних вимірювань, спостереження, обчислень в кожній галузі науки і техніки. Особлива увага приділяється проблемам управління даними, які є загальними для різних галузей науки, а також даним, що використовуються поза областю їх здобуття.

CODATA тісно співпрацює з Україною. Національна академія наук України є членом як Міжнародної ради з науки, так і CODATA. Національним представником України в CODATA є ректор нашого університету академік НАН України М.З.Згуровський.

6 жовтня в приміщенні Українського інституту інформаційних технологій в освіті відбулася презентація Українського національного комітету CODATA. Презентація відбувалася в режимі телеконференції, в якій також взяли участь представники Харківського регіонального відділення Українського національного комітету CODATA, який діє на базі Харківського політехнічного інституту.

Керівник Українського національного комітету CODATA М.З.Згуровський доповів про здобутки за 2004-2006 рр. та основні завдання на найближчий час. Потім з доповідями за своїми напрямками роботи виступили члени Українського національного комітету CODATA професор Ю.І.Якименко, професор А.І.Петренко, професор В.О.Кравець (Харків), професор Н.Д.Панкратова, доцент В.М.Валуйський, професор М.К.Родіонов.

Після презентації відбувся обмін думками.

Під час перебування в НТУУ “КПІ” президент CODATA пан Шуіші Івата ознайомився з інфраструктурою нашого університету, з Науково-технічною бібліотекою, Центром культури та мистецтв, Державним політехнічним музеєм.

Дата події