Кафедра автоматизації електротехнічних та мехатронних комплексів (АЕМК), інститут енергозбереження та енергоменеджменту, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Адреса: Корпус 22, вул. Борщагівська 115, к.406, 03056, Київ, Україна

Телефон: 204-82-25
Електронна пошта: auek[at]ukr.net
Сайт:

Кафедра АЕМК готує бакалаврів, магістрів та аспірантів за спеціальністю 141, Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка.

Кафедра входить до складу ІЕЕ КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Назва освітньої програми: «Інжиніринг інтелектуальних електротехнічних та мехатронних комплексів».

Напрямок включає в себе: ІТ- технологічні електромеханічні системи, що включають електротехнічні і мехатронні об’єкти (установки і комплекси з електричним, гідравлічним і пневматичним приводом) та комп’ютерні, мікропроцесорні пристрої їх автоматизації, управління режимами їх роботи, самоконтролю параметрів функціонування, тестування і діагностування.

Педагогічний склад кафедри: д.т.н., професорів – 5; к.т.н. доцентів – 14; старших викладачів – 5; асистентів -3

Матеріальна база: Аудиторії -9; Спеціалізовані лабораторії -10; Комп’ютерні класи -4; Мультимедійне обладнання - 9.

Наукова школа кафедри АЕМК

Керівник школи - Розен В.П. – д.т.н., професор, академік АЕУ, академік АБУ, завідувач кафедри автоматизації управління електротехнічними комплексами з 2006 р. З 2021 року кафедра має назву Автоматизації електротехнічних та мехатронних комплексів.

Основний напрямок наукової діяльності – управління енерговикористанням електротехнічних та енергетичних систем та ефективне використання електроенергії електротехнічними комплексами.
Студентські наукові гуртки: Гурток «Потенціал», Гурток «Геотрон».