Кафедра автоматизації та систем неруйнівного контролю (АСНК), Приладобудівний факультет, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Адреса: Корпус 1, пр-т Берестейський 37, к.261, 03056, Київ, Україна

Телефон: 204-83-80, 204-95-47
Факс: 204-83-80
Електронна пошта: asnk[at]kpi.ua
Сайт:
Завідувач кафедри: доктор технічних наук, професор Киричук Юрій Володимирович

Кафедра автоматизації та систем неруйнівного контролю (АСНК) організована у 2021 році шляхом об'єднання кафедри приладобудування (ПБ, 1961 рік) та кафедри приладів і систем неруйнівного контролю (ПСНК, 1981 рік). Кафедра АСНК поєднує в собі досвід висококваліфікованих фахівців у багатьох сферах науки та техніки: інформаційні технології в приладобудуванні, методи та прилади неруйнівного контролю, технічна та медична діагностика, автоматизація процесів різної складності, автоматичний облік вантажних перевезень, енергозбереження, вібромоніторинг та вібродіагностика тощо.

Завідувачем кафедри АСНК є доктор технічних наук, професор Киричук Юрій Володимирович.

Кафедра входить до складу приладобудівного факультету і випускає бакалаврів, магістрів професійного та наукового спрямувань, аспірантів (Ph.D.). Актуальними науковими напрямками, якими займаються викладачі кафедри, є автоматизація процесів у приладобудуванні, розробка робототехнічних комплексів та інтелектуальних пристроїв, розробка та впровадження комп'ютерно-інтегрованих систем технічної і медичної діагностики, створення пристроїв та систем неруйнівного контролю (аналіз стану об'єкта без його руйнування), енергозбереження тощо.

Разом з тим основна задача кафедри АСНК – підготовка самодостатніх фахівців з найважливіших та найперспективніших напрямків сучасного приладобудування – проектування мехатронних систем та робототехнічних засобів, засобів інтелектуального контролю та діагностики, розробка методів та засобів вимірювання і контролю параметрів технологічних процесів, систем неруйнівного контролю, технічної та медичної діагностики.

Кафедра АСНК забезпечує підготовку бакалаврів та магістрів за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології». Кращі студенти продовжують навчання в аспірантурі.

Студенти кафедри АСНК отримують сучасну вищу освіту якісного рівня з використанням передових ІТ-технологій, вивчають програмування та отримують знання та навички, що дозволяють проектувати складні роботизовані системи, автономні інтелектуальні пристрої, системи енергозбереження тощо. Найкращі студенти отримують можливість участі у міжнародних програмах обміну та стажування закордоном в університетах США, Європи (Німеччина, Франція, Греція), Китаю та Японії.

Після закінчення випускники працевлаштовуються як в галузях, пов'язаних з інформаційними технологіями та розробкою ПЗ, так і в галузі робототехніки, неруйнівного контролю, приладобудування тощо.

Під час навчання студенти мають змогу працювати над науковими розробками кафедри та втілювати свої власні ідеї в межах кафедрального науково-практичного гуртка «Робототехніка та автоматизація», де навчаються розводити друковані плати, паяти сучасні мікросхеми та друкувати на 3D-принтері механічні вузли роботизованих систем, розробляти та реалізовувати свої стартап проекти.