Головним завданням департаменту адміністративно-господарської роботи є утримання матеріально-технічної бази НТУУ "КПІ" в належному стані і подальший її розвиток.

Загальна площа матеріально-технічної бази НТУУ "КПІ" складає близько 550 тис. м2, у тому числі навчальних корпусів і об'єктів господарської діяльності – 408 тис. м2 та 146 тис. м2 студентських гуртожитків.

Розповім про підсумки роботи департаменту за такими напрямами: ремонтно-відновлювальні роботи,  утримання матеріальної бази студентського містечка, витрати на комунальні послуги, енергозбереження, діяльність автотранспортного підприємства університету, утримання Центру фізичного виховання і спорту, отримання дозвільних документів.

Ремонтно-відновлювальні роботи виконувались в умовах відсутності належного фінансування та дефіциту матеріалів. Загальний обсяг коштів, використаних у 2015 році на проведення ремонтно-відновлювальних робіт на об'єктах університету, склав 15,9 млн грн (у 2014 році – 19,54 млн грн), у тому числі капітальний ремонт – 0,43 млн грн. При цьому кошти розподілялися таким чином: загальнобудівельні роботи – 11,06 млн грн; санітарно-технічні роботи – 1,7 млн грн; електромонтажні роботи – 0,52 млн грн; благоустрій території – 0,7млн грн; покрівельні роботи – 1,43 млн грн; зовнішні інженерні мережі – 0,49 млн грн.

Вартість ремонтних робіт, проведених у навчальних корпусах університету, склала 8,8 млн грн, з яких 6,4 млн грн – централізований фонд, 2,4 млн грн – кошти підрозділів.

Серед підрозділів, що виконали частину ремонтних робіт за власні кошти, слід відзначити: ФІОТ – 582 тис. грн; ЦФВС – 472 тис. грн; ФЛ – 801 тис. грн; ФСП – 544 тис. грн.

Утримання матеріальної бази студентського містечка. У студмістечку НТУУ "КПІ" розташовано 20 студентських гуртожитків і студентська поліклініка; проживають понад 13 тисяч студентів.

Протягом 2015 року, на виконання наказу ректора, в студентському містечку було організовано і виконано комплекс заходів, спрямованих на покращення умов проживання студентів. Виконано капітальні ремонти фасаду і балконів 1-го гуртожитку; стояків низки житлових блоків у гуртожитках  № 10, 18; коридорів у гуртожитках № 12, 16;  житлових блоків у гуртожитках № 17, 20; кухонь у гуртожитку № 19. Також виконано косметичні ремонти житлових і робочих кімнат, кухонь, душових кімнат, спортивних залів, місць загального користування, коридорів.

Частково замінено вікна на металопластикові в гуртожитках № 1, 4, 7, 8, 10, 13-16, 20. Для покращення ситуації з безпекою, встановлено системи відеоспостереження на вахтах гуртожитків № 17, 21, 22.

Студмістечко взяло активну участь в упорядкуванні баз відпочинку "Політехнік" і "Сосновий", що дало змогу організувати роботу баз протягом цілого року.

У зв'язку з перенаселенням гуртожитків значно збільшено навантаження на сантехнічні і електротехнічні мережі гуртожитків, у досить складному стані знаходиться ліфтове господарство. Поряд з цим університет взяв на себе зобов'язання перед Держгірпромнаглядом перевести всі гуртожитки студмістечка на електричні плити, тому все це обумовлює необхідність значного збільшення фінансування ремонтних робіт.

У свою чергу адміністрація студмістечка приділяє значну увагу дбайливому ставленню студентів і співробітників студмістечка до матеріальної бази, а також більш ефективному використанню матеріальних і трудових ресурсів.

Грошові надходження студентське містечко має за рахунок оплати студентами за проживання в гуртожитках. Цьогоріч вони склали 39849 тис. грн. Залишок коштів на 01.01.2015 року склав 24634 тис. грн. Також у 2015 р. студмістечко отримало з централізованого фонду 383 тис. грн на виплату заробітної плати студентам, що працювали в студентських будівельних загонах, а також на ремонтні роботи.

Таблиця 1. Тарифи за спожиті електроносії і холодну воду у 2014-2015 рр.Витрати на утримання студмістечка в 2015 р. склали 48401 тис. грн. Основну складову загальних витрат становили: ремонтно-відновлювальні роботи – 5378 тис. грн; придбання м'якого та твердого інвентаря – 2030 тис. грн; комунальні витрати – 22985 тис. грн; загальногосподарчі та інші витрати – 9584 тис. грн.

Витрати на комунальні послуги. У 2015 році відбулось різке зростання тарифів на енергоносії (див. таблицю 1).

У 2015 р. порівняно з 2014 р. скорочено обсяги споживання теплової (на 10,40 %) та електричної (на 4,94 %) енергії, холодної води (на 1,96 %), природного газу (на 40,14 %). Але зростання тарифів призвело до того, що загальна вартість спожитих у 2015 р. енергоресурсів зросла на 42,08% і склала 71,812 млн грн (у 2014 р. – 50,443 млн грн). Вартість електроенергії зросла на 22,78%, теплової енергії на 48,75%, холодної води на 48,89%, природного газу на 197,27% (див. таблицю 2).

Таблиця 2. Витрати за спожиті електроносії і холодну воду на об'єктах НТУУ КПІ у 2012-2015 рр.У зв'язку з цим гостро, як ніколи, постало питання впровадження нових технологій, які забезпечать зменшення витрат на утримання будівель.

Теплоспоживання. Витрати на оплату спожитої теплової енергії в 2015 р. склали 62,32 % від загальних витрат на комунальні послуги (у 2014 р. 59,53 %). Економія теплової енергії порівняно з 2014 роком в університеті складає 5255 Гкал. Загалом теплоспоживання університету в 2015 р. зменшилось порівняно з 2014 роком на 10,4 %. При цьому на 3 % зменшено теплоспоживання студмістечком.

Електроспоживання. Витрати на оплату спожитої електричної енергії в 2015 році склали 23,9 % від загальних витрат на комунальні послуги, у 2014 р. – 27,65 %. Економія електричної енергії в університеті складає 852 тис. кВт.год, або 4,94 % порівняно з 2014 роком. Економії електроенергії досягнуто більшістю об'єктів університету. Особливо варто відмітити позитивне зрушення у використанні електричної енергії студмістечком: витрати зменшились порівняно з 2014 роком на 599 тис. кВт.год (або 6,78 %), ЦФВС – на 40 тис. кВт.год (або 6,27 %), навчальних корпусів № 19 – на 129 тис. кВт.год (або 20,66 %), № 30 – на 36,07 тис. кВт.год (або 32,34 %), № 17 – на 30 тис. кВт.год (або 17,73 %), № 35 – на 28 тис. кВт.год (або 21,75 %).

Водоспоживання. Споживання холодної води в цілому по університету скоротилося майже на 2 %. Витрати на оплату спожитої холодної води в 2015 р. склали 13,08 % від загальних витрат на комунальні послуги (у 2014 р. ця частка складала 12,48 %).

У цьому році, порівняно з 2014 р., зросло споживання води студмістечком на 0,7% (6629 м3). В деяких гуртожитках відбулося суттєве його зростання. Найбільше – в гуртожитках № 18 (15892 м3, або 15,1 %), № 1 (8124 м3, або 23,2 %); № 8 (3177 м3, або 8,3 %), № 12 (3075 м3, або 10,2 %); № 10 (2479 м3, або 3,7 %).

Середнє по студмістечку питоме водоспоживання за 2015 рік склало 68,0 м3/мешканець (68,5 м3/мешканець у 2014 році). Адміністрації студмістечка необхідно звернути увагу на значну різницю в питомих обсягах водоспоживання між гуртожитками та продовжити проведення заходів для визначення та усунення причин таких відхилень.

Енергозбереження. У рамках Програми з енергоефективності НТУУ "КПІ" протягом 2015 р. встановлено в навчальних корпусах 1 331,58 м2 вікон на суму 2,752 млн грн (у 2014 році – 1297,93 м2 на суму 1,737 млн грн); у гуртожитках – 874,88 м2 на суму 1, 682 млн грн (у 2014 році – 570 м2 на суму 737,732 тис. грн).

У 2015 році продовжувалась заміна ламп розжарювання на світлодіодні лампи – 1628 шт. та світильники – 950 шт., що почалась у 2014 році в рамках Проекту "Розроблення та впровадження комплексної світлодіодної системи освітлення НТУУ "КПІ".

В університеті також встановлено автоматизовану систему контролю та обліку електроенергії (АСКОЕ), головною перевагою якої є можливість контролю використання електроенергії в реальному часі, що дає можливість проведення оперативного ремонту в разі збою в роботі пристроїв обліку електроенергії.

Автотранспортне підприємство НТУУ "КПІ" працює на засадах господарського розрахунку. У 2015 р. отримано 6,207 млн грн. Доходи від платних послуг використовувалися на власні потреби АТП.

Центр фізичного виховання і спорту. Навчальний корпус № 24 – з плавальним басейном, профільними ігровими залами, навчальними аудиторіями та іншими цільовими приміщеннями – один з найскладніших об'єктів університету. На підтримання цього господарства в надійному експлуатаційному стані щорічно витрачаються значні кошти як із централізованого фонду, так і із фонду ЦФВС.

Виконання кошторису за 2015 рік склало понад 4,850 млн грн (за 2014 рік 4,1 млн грн). Усього на об'єктах ЦФВС виконано ремонтних робіт на 516 тис. грн (у 2014 р. на 350 тис. грн). У 2015 р. у ЦФВС реалізовано низку організаційних та технічних заходів з енергозбереження, що забезпечило значну економію енергоносіїв.

На 2016 р. заплановано здійснити будівництво міні-стадіону у внутрішньому дворику корп. № 24 та відкритих спортивних майданчиків для міні-фуболу, волейболу, баскетболу.

Отримання дозвільних документів. У 2015 р. НТУУ "КПІ" отримав в Державній архітектурно-будівельній інспекції України ліцензію на господарську діяльність з будівництва об'єктів IV та V категорій складності (будівельні та монтажні роботи; монтаж інженерних мереж). Відділ технічного обслуговування та експлуатації ліфтів НТУУ "КПІ" отримав Дозвіл на експлуатацію та технічне обслуговування ліфтів НТУУ "КПІ" терміном дії до 2018 року. Відділ головного енергетика отримав Дозвіл на виконання випробувань електричного устаткування електромереж терміном дії до 2019 року. Службою енергоменеджменту отримано Умови на скидання стічних вод до системи каналізації м. Києва, видані Управлінням екологічного нагляду ПАТ "АК "Київводоканал". У 2015 році підписано Договір на спільне користування електричними мережами між НТУУ "КПІ" та ПАТ "Київенерго", за яким останній зобов'язаний відшкодувати університету 220,910 тис. грн протягом 2016 року.

Основні завдання на 2016 рік. Будуть продовжені роботи з планового ремонту та модернізації будівель і споруд НТУУ "КПІ" для підвищення їх енергоефективності та покращення експлуатаційних характеристик. Серед цих робіт – часткова заміна кабельних мереж, завершення ремонтних робіт приміщень у навчальних корпусах № 4, 9, 15, 18, студентській поліклініці, НТБ; реконструкція та капітальний ремонт електрообладнання і кабельних електромереж; заміна зовнішніх мереж водопостачання біля корпусів № 2, 18, 19; заміна зовнішніх мереж теплопостачання корпусів №2, 4-8, 13-16, 22, 28, 31; заміна внутрішніх мереж водопостачання в корпусах № 1, 2, 5, 12-19, 22, 23, 27, 32; заміна внутрішніх мереж теплопостачання корпусів №1, 4-8, 13-19, 22, 23, 28; заміна внутрішньої запірної арматури систем тепло- та водопостачання, що вийшла з ладу в корпусах №1, 2, 4-8, 12-19, 22, 23, 27, 32, НТБ та ін.

На завершення хочу висловити подяку працівникам департаменту та співробітникам університету за конструктивну роботу щодо утримання майнового комплексу університету в належному експлуатаційно-технічному стані.