Кафедра Економічної кібернетики (ЕК), Факультет менеджменту та маркетингу, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Адреса: Корпус 7, пр-т Берестейський 37к, к.317, 03056, Київ, Україна

Телефони: 204-85-07,204-98-63, 204-80-27, 204-98-59,
Сайт:
E-mail: ec.fmm.kpi[at]gmail.com
Telegram-канал

Кафедра Економічної кібернетики КПІ ім. Ігоря Сікорського заснована на базі об'єднання двох кафедр: «Теоретичної та прикладної економіки» і «Математичного моделювання економічних систем».

Програма кафедри надає освіту з економіко-управлінським, математичним та комп'ютерно-технологічним фундаментом, який забезпечує високий рівень базової професійної підготовки, широкі можливості для подальшої спеціалізації та розвитку кар'єри.

Кафедра забезпечує викладання наступних розділів: оптимізаційні методи і моделі; економетрія; дискретний аналіз; імітаційне моделювання; системи підтримки прийняття рішень; прогнозування соціально-економічних процесів; теорія випадкових процесів; дослідження операцій в економіці; моделювання економіки; методи викладання дисциплін фахового спрямування; економічний ризик; моделювання економічної динаміки; системний аналіз; математичні моделі трансформаційної економіки; моделювання мікроекономічних процесів; моделювання у фінансовому менеджменті; моделювання системних характеристик в економіці; прикладна економетрія; методи наукових досліджень; макроекономіку; мікроекономіку; бізнес та фінансовий аналіз; технології управління персоналом; прогресивні інформаційні HR-технології (HRM, Web-tutor, SharePoint); оцінку, аудит, контролінг та облік персоналу.

Фахівець за спеціальністю «Економічна кібернетика» має високу кваліфікацію у сфері аналізу та управління різноманітними секторами економіки, зокрема: виробництво, фінанси, банківський бізнес, державне управління та ін. Він володіє сучасними методами збору інформації та формування баз даних; аналізу і прогнозування економічних ситуацій з використанням сучасних математичних моделей та новітніх інформаційних технологій; управління економічними об'єктами в умовах ризику.

Основні професійні компетентності - здатність:

 • систематизувати та аналізувати інформацію про систему управління господарським об'єктом;
 • аналізувати виробничо-господарську діяльність економічних об'єктів;
 • складати економіко-математичні моделі об'єктів і систем управління;
 • аналізувати та моделювати економічний ризик;
 • розробляти моделі бізнес-процесів;
 • проектувати бази і сховища економічних даних;
 • моделювати процес прийняття рішень з урахуванням невизначеності;
 • розробляти прогнозні математичні моделі розвитку економічних процесів та систем;
 • розраховувати детальний бізнес та фінансовий аналіз.

Студенти отримують фундаментальні знання з економіки, програмування та математичного аналізу, оволодівають необхідним аналітичним базисом:

 • кібернетичним моделюванням економічних та соціальних систем, ієрархією моделей;
 • навичками комплексної оцінки складних ієрархічних систем та підсистем, інтегральною оцінкою;
 • коректним сприйняттям конструктивної інформації та ентропії;
 • оптимізацією інформаційних потоків при вирішенні задач управління.

Економічна кібернетика виховує топ-менеджерів нового покоління, які володіють глибокими економічними знаннями, математичним апаратом та сучасними технологіями.

Кафедра «Економічної кібернетики» була створена шляхом об'єднання кафедри «Теоретичної та прикладної економіки» та кафедри «Математичного моделювання економічних систем».