Факультет соціології і права Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Адреса ФСП:
проспект Берестейський, 37-к, корпус 7, кiмн.513, 521, поверх 5, 03056, Київ, Україна та вул. Політехнічна, 39, корпус 19, поверх 2

Телефони для довiдок: 204-90-22 (приймальня декана), 204-90-20 (деканат денної форми навчання)
Сайт:
E-mail: fsp[at]kpi.ua
Декан ФСП: к.філос.н., доцент Акімова Олена Андріївна

Кафедри факультету соцiологiї і права

Випускові кафедри:

Загальні кафедри:

Логотип ФСП

Нехай Вас не бентежить, що наш гуманітарний факультет відноситься до загалом технічного університету – вже більше 20 років ми випускаємо на ринок праці затребуваних спеціалістів, найкращим доказом чого є високий відсоток працевлаштування.

Обравши наш факультет, ти не лише забезпечиш себе прекрасним майбутнім, але й поринеш у вир веселого студентського дозвілля: це і щорічні конкурси «Міс ФСП» та «Містер ФСП», і святкування студентських свят в клубах, і цикл студентських конференцій «Дні Науки ФСП», у яких із задоволенням беруть участь майже всі студенти факультету.

Отже, факультет соціології і права КПІ ім. Ігоря Сікорського – це прекрасний вибір для того, хто прагне побудувати успішну кар’єру та провести роки свого студентського життя так, щоб потім із задоволенням про них згадувати як про найкращі у своєму житті. Приєднуйся, ми чекаємо на тебе!

Кваліфікація та науково-педагогічний стаж викладачів (більше 50% працюють на кафедрах 10 років і більше), дає змогу забезпечувати навчальний процес на необхідному теоретичному та методичному рівні.

За результатами опитування 45,5% респондентів визнали, що загальний рівень професійної підготовки випускників ФСП НТУУ «КПІ», працевлаштованих за останній рік, є високим. Ще 54,5% опитаних визначили його швидше високим. Це засвідчує, що функцію забезпечення вітчизняного виробництва кваліфікованими кадрами НТУУ «КПІ» виконує повною мірою.

Респонденти достатньо високо оцінили рівень співвідношення кваліфікації випускників ФСП КПІ ім. Ігоря Сікорського з вимогами до роботи, яку вони виконують. Близько 63,6% експертів зазначили, що кваліфікація випускника повністю співвідноситься з вимогами до роботи, ще 27,3% – визначили, що кваліфікація швидше відповідає вимогам роботи, яку він/вона виконує. Таким чином, близько 90,9% роботодавців високо оцінили кваліфікацію співробітників-випускників ФСП КПІ ім. Ігоря Сікорського. Це свідчить про те, що НТУУ «КПІ» орієнтується на найвищі показники якості підготовки фахівців, постійно впроваджуючи у процес навчання найбільш актуальні проблеми та питання.

Спеціальності та та освітні програми ФСП

Спеціальності та освітні програми Тип освітньої програми та рівень вищої освіти Кафедра
032 Історія та археологія    
Історія ОНП доктора філософії КІ
033 Філософія    
Філософія ОНП доктора філософії КФ
053 Психологія    
Психологія ОНП доктора філософії ПП
054 Соціологія    
Врегулювання конфліктів та медіація ОПП бакалавра, ОПП магістра КС
Соціологія ОНП доктора філософії КС
081 Право    
Господарське та адміністративне право і процес ОПП магістра КГАП
Інформаційне право та право інтелектуальної власності ОПП магістра ІВПП
Право ОНП доктора філософії  КГАП, ІВПП, КПП
Право ОПП бакалавра КГАП, ІВПП, КПП
231 Соціальна робота    
Міжнародні соціальні проекти та волонтерська діяльність ОПП бакалавра, ОПП магістра КФ
281 Публічне управління та адміністрування    
Адміністративний менеджмент
Електронне урядування
ОПП бакалавра КТПУ
Публічне адміністрування та електронне урядування ОПП магістра КТПУ
Публічне управління та адміністрування ОНП доктора філософії КТПУ

До складу ФСП входять:

  • Навчально-наукова лабораторія інформаційної підтримки історичних досліджень
  • Навчально-практична лабораторія інформаційного права та правових питань інформаційних технологій
  • Лабораторія розвитку ділової етики
  • Лабораторія технічної естетики та дизайну
  • Навчально-наукова лабораторія врегулювання конфліктів та медіації
  • Лабораторія правових експертиз
  • Юридична клініка