Кафедра інформаційної безпеки (ІБ), Фізико-технічний інститут, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Адреса: Корпус 11, пр-т Берестейський 37, к.206, 03056, Київ, Україна

Телефон: 38 044 204 83 55,
Сайт:

http://is.ipt.kpi.ua/is/mizhnarodni-proekti/

Кафедра Інформаційної Безпеки створена 2 серпня 1999 спільними зусиллями вчених і викладачів НТУУ “КПІ” та НАН України.

Першим завідувачем кафедри був доктор технічних наук, професор, директор Фізико-техїнічного інституту Новіков Олексій Миколайович (1999-2013 рр). З 2013 року по 2021 рік кафедру очолював кандидат фізико-математичних наук, доцент Грайворонський Микола Владленович, автор наукових публікацій, сертифікований спеціаліст в галузі інформаційної безпеки (Certified EC-Council Instructor та Сertfied Ethical Hacker).

З початку липня 2021 року кафедра зізнала реформування, яке, зокрема, включало об'єднання з кафедрою Фізико-технічних засобів захисту інформації. Кафедра готує бакалаврів, магістрів і докторів філософії за спеціальністю 125 Кібербезпека. Підготовка бакалаврів та магістрів здійснюється за освітніми програмами “Системи, технології та математичні методи кібербезпеки” та "Системи технічного захисту інформації". На третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти здійснюється підготовка докторів філософії за освітньою програмою "Кібербезпека".

З 2018 року по 2021 рік кафедра здійснювала підготовку бакалаврів, магістрів за освітніми програмами, які створені на основі багаторічного досвіду кафедри в сфері безпеки інформації та прикладної математики на базі попередніх спеціалізацій:

  • Освітня програма “Системи, технології та математичні методи кібербезпеки”, спеціальність 125 Кібербезпека;
  • Освітня програма “Математичні методи моделювання, розпізнавання образів та безпеки даних”, спеціальність 113 “Прикладна математика”.

Підготовка докторів філософії (PhD) здійснювалась за спеціальностями 125 “Кібербезпека”, 113 “Прикладна математика”.

В період 2016-2018 р. кафедра здійснювала підготовку:

  • бакалаврів та магістрів за спеціальністю 125 “Кібербезпека”, спеціалізації – “Системи і технології кібербезпеки”, “Математичні методи кібербезпеки” а також за спеціальністю 113 “Прикладна математика”, спеціалізація “Математичні методи комп’ютерного моделювання”.
  • на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти – підготовка докторів філософії (PhD) за спеціальністю 125 “Кібербезпека”, 113 “Прикладна математика”.

До 2016 року кафедра здійснювала підготовку бакалаврів за напрямами підготовки: 6.170101 “Безпека інформаційних і комунікаційних систем”, 6.040301 “Прикладна математика”; спеціалістів за спеціальностями 7.17010101 “Безпека інформаційних і комунікаційних систем” та 7.04030101 “Прикладна математика”; магістрів за спеціальностями 8.17010101 “Безпека інформаційних і комунікаційних систем” та “8. 04030101 Прикладна математика”.

Головним завданням кафедри є підготовка фахівців високої кваліфікації за спеціальністю 125 «Кібербезпека».

До навчального процесу, який забезпечує кафедра, у штат залучено викладачів високої кваліфікації, серед яких 3 доктора наук, професора, 15 кандидатів наук; а також старші викладачі, асистенти, аспіранти. До навчального процесу за сумісництвом залучаються вчені інститутів НАН України, провідні фахівці в галузі інформаційних технологій, захисту інформації та математичних методів кібербезпеки.

На поточний момент кафедра забезпечує фундаментальну і професійно-орієнтовану підготовку студентів ФТІ з кібербезпеки на основі освітніх програм “Системи, технології та математичні методи кібербезпеки” та “Системи технічного захисту інформації”. Освіта, що надається кафедрою, базується на принципах фізико-технічної системи освіти, і передбачає фундаментальність, гармонійність та багатовимірність освіти, відповідність сучасним українським та міжнародним тенденціям в галузі. Ці складові дозволяють здобувачам вищої освіти розв’язувати задачі за фахом в умовах комплексності та невизначеності умов, швидко адаптуватись до змін в технологіях та вимогах ринку праці, брати участь у інноваційних та наукових дослідженнях.

Кафедра створює умови для поєднання навчання здобувачів із науково-практичними дослідженнями.

Випускники кафедри успішно працевлаштовуються за фахом або продовжують навчання в магістратурі, аспірантурі в провідних установах України та за її межами.