Підтримка навчання у вищих навчальних закладах студентів з особливими освітніми потребами існує в усіх розвинених країнах світу. Відповідно до міжнародних норм та стандартів, КПІ ім.Ігоря Сікорського прагне забезпечити рівність доступу до навчання усіх студентів з особливими освітніми потребами, що є частиною місії нашого Університету.

Сьогодні в КПІ ім.Ігоря Сікорського студенти з особливими освітніми потребами мають можливість всебічного професійного, інтелектуального, соціального та творчого розвитку особистості, отримуючи всебічну підтримку адміністрації, викладачів, а також допомогу психологів, медиків та соціальних працівників.

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

Розвиток інклюзивної освіти в КПІ ім.Ігоря Сікорського

Метою інклюзивного навчання в нашому Університеті є забезпечення рівного доступу до якісної освіти особам з особливими освітніми потребами. Це забезпечується шляхом організації їх навчання на основі застосування особистісно-орієнтованих методів навчання та з урахуванням їх індивідуальних особливостей.

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Порядок організації інклюзивного навчання у закладах вищої освіти» та інших нормативних актів наш університет розробив положення «Про організацію інклюзивного навчання у КПІ ім.Ігоря Сікорського»

Для забезпечення усім рівних можливостей для здобуття освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського створено Робочу групу з питань інклюзивного освітнього середовища та цифрової освіти.

Для допомоги у вирішенні питань психологічного супроводу студенти завжди можуть звернутися до Студентської Соціальної Служби КПІ та отримати професійну консультацію психолога

Зовнішня співпраця та участь у проєктах

КПІ ім.Ігоря Сікорського має вагому науково-дослідну базу та займається науково-технічними дослідженнями та розробками у різних галузях та сферах. Віднедавна, наш Університет приймає участь у роботі Національної Ради з Цифрової доступності при Міністерстві цифрової трансформації України, де разом з представниками Уряду та профільних організацій займається стратегічним вирішенням нагальних проблем зі створення умов рівного доступу до технологій для всіх українців, аналізом існуючого та розробкою нового програмного забезпечення для людей з інвалідністю.