Кафедра інформатики та програмної інженерії (ІПІ), Факультет інформатики та обчислювальної техніки, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Адреса: Корпус 18, вул. Політехнічна, 41, к. 429, 429/1, 03056, Київ, Україна

Телефони: 204-82-98, 204-98-47 (В.о.завідувача кафедри, кім.429/1-18),
204-90-45, 204-82-98, 204-98-47, 204-93-51 (кафедра)
Електронна пошта: ipi[at]kpi.ua
Сайт:

Кафедра інформатики та програмної інженерії – одна з провідних кафедр Національного технічного університету України «Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського», що має багаторічний досвід підготовки кваліфікованих фахівців з інформаційних систем, впровадження сучасних інформаційних технологій у різноманітних галузях науки, промисловості та бізнесу, а також фахівців з розроблення та тестування програмного забезпечення.

Кафедра інформатики та програмної інженерії готує:

  • бакалаврів за спеціальністю 121 Інженерія програмного забезпечення, освітньо-професійною програмою «Інженерія програмного забезпечення інформаційних систем»;
  • магістрів за спеціальністю 121 Інженерія програмного забезпечення, освітньо-професійною програмою «Інженерія програмного забезпечення інформаційних систем»;
  • магістрів за спеціальністю 121 Інженерія програмного забезпечення, освітньо-науковою програмою «Інженерія програмного забезпечення інформаційних систем»;
  • докторів філософії за спеціальністю 121 Інженерія програмного забезпечення, освітньо-науковою програмою «Інженерія програмного забезпечення».

Під час навчання студенти опановують різні технологічні підходи до інженерії програмного забезпечення, оволодівають сучасними технологіями бізнес-аналізу, методологіями, інструментаріями проектування, розроблення та впровадження програмного забезпечення ІС в контексті різних мов програмування (Python, С/C++, C#, Java), вивчають операційні системи, сучасні програмні платформи та стеки програмних технологій (.NET, Java, Node.JS).

При підготовці за освітньою програмою «Інженерія програмного забезпечення інформаційних систем» велика увага приділяється розвитку практичних навичок роботи, що дозволить випускнику включитися в робочий процес без додаткового навчання. Забезпечення гарантованого рівня технологічної підготовки студентів відповідно до потреб ІТ-галузі досягається шляхом проведення ряду навчальних занять на базі спеціалізованих навчально-практичних центрів, які організовані на кафедрі ІПІ.

Завдяки інтегрованій різносторонній підготовці, бакалаври, які закінчили дану освітню програму, можуть працювати розробниками програмного забезпечення (Software Developer), архітекторами програмного забезпечення (Software Аrchitect), менеджерами проектів (Project Manager), спеціалістами з тестування програмного забезпечення (QA), а також розробниками ІУС у різних сферах діяльності людини, архітекторами ІСERP-програмістами. ERP-консультантами, системними аналітиками, бізнес-аналітиками (фахівцями з бізнес-процесів), аналітиками даних (Data Analyst), фахівцями з аналізу великих даних (Big Data Analyst), фахівцями з інтелектуальної обробки даних (Data Mining Specialist), фахівцями з хмарних обчислень (Cloud Engineer), розробниками і адміністраторами баз даних, DevOps-інженерами тощо.

Сферами їх професійної діяльності є індустрія створення різноманітних інформаційних систем, замовного програмування і програмного аутсорсингу.