Кафедра інформаційних систем та технологій (ІСТ), Факультет інформатики та обчислювальної техніки, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Адреса: Корпус 18, пр-т Берестейський 37, к.528, 03056, Київ, Україна

Телефон: 204-86-10, 204-92-85
Електронна пошта: kafedra[at]ist.kpi.ua
Сайт:

Особливістю підготовки випускників є глибоке вивчення найсучасніших високотехнологічних галузей науки і техніки: інформаційних технологій; комп'ютерної, мікропроцесорної техніки та електроніки; систем та мереж передачі даних і телекомунікацій; комп'ютеризованих систем управління. Наші студенти отримують ґрунтовні знання з дисциплін: програмування, об’єктно-орієнтоване програмування, технології розроблення програмного забезпечення, системне програмування, бази даних, операційні системи, Front-End - програмування, WEB-технології, технології .NET, інфраструктура інформаційних технологій,  інтернет речей тощо), а також мають об’ємний каталог спеціалізованих дисциплін на вибір. 

Кафедра інформаційних систем та технологій  готує:

 • бакалаврів за спеціальністю 126 Інформаційні системи та технології, освітньо-професійною програмою «Інтегровані інформаційні системи»;
 • бакалаврів за спеціальністю 126 Інформаційні системи та технології, освітньо-професійною програмою «Інформаційні управляючі системи та технології»;
 • бакалаврів за спеціальністю 126 Інформаційні системи та технології, освітньо-професійною програмою «Інформаційне забезпечення робототехнічних систем»;
 • магістрів за спеціальністю 126 Інформаційні системи та технології, освітньо-професійною програмою «Інтегровані інформаційні системи»;
 • магістрів за спеціальністю 126 Інформаційні системи та технології, освітньо-науковою програмою «Інтегровані інформаційні системи»;
 • магістрів за спеціальністю 126 Інформаційні системи та технології, освітньо-професійною програмою «Інформаційні управляючі системи та технології»;
 • магістрів за спеціальністю 126 Інформаційні системи та технології, освітньо-науковою програмою «Інформаційні управляючі системи та технології»;
 • магістрів за спеціальністю 126 Інформаційні системи та технології, освітньо-професійною програмою «Інформаційне забезпечення робототехнічних систем»;
 • магістрів за спеціальністю 126 Інформаційні системи та технології, освітньо-науковою програмою «Інформаційне забезпечення робототехнічних систем»;
 • докторів філософії за спеціальністю 126 Інформаційні системи та технології, освітньо-науковою програмою «Інформаційні системи та технології».

Діяльність фахівців направлена на дослідження, створення та впровадження:

 • комплексних інженерних рішень по створенню компонентів інтегрованих інформаційних систем;
 • інформаційних управляючих систем та технологій підтримки прийняття управлінських рішень;
 • інформаційних систем в галузі робототехніки та інформаційного забезпечення робототехнічних систем.

Види діяльності випускників в сфері інформатизації: організаційно-управлінська, дослідницька, виробничо-технологічна, проектно-конструкторська.

Місця працевлаштування випускників: наукові, аналітичні, проектні, дослідницькі, виробничі організації та установи державної та недержавної форм власності в: бізнесі, промисловості, освіті та науці, транспорті та зв'язку, обслуговуванні, охороні здоров'я, економічній сфері, управлінні, галузі робототехніки.

Випускники працюють як розробники програмно-апаратних комплексів інформаційно-комунікаційних систем, різноманітного програмного забезпечення з використанням сучасних підходів та технологій (девелопери), як спеціалісти з розроблення та підтримки сервіс-орієнтованих архітектур програмного забезпечення, проектування, управління і розвитку ІТ-інфраструктури (системні та програмні архітектори) та керівниками програмних проектів (тім-ліди), спеціалісти з комп’ютеризованих систем управління, обробки даних та програмування, захисту інформації, розробки і використання мікроконтролерів різного призначення, адміністратори комп’ютерних мереж, менеджери проектів, системні та бізнес-аналітики, інженери з аналітики даних, бізнес-консультанти з впровадження та реінжинірингу складних систем, розробники та тестувальники інформаційних управляючих, комп’ютеризованих та робототехнічних систем і технологій, адміністратори систем управління базами даних та базами знань, фахівці з інформаційно-технологічного обслуговування і інтеграції, інженери-налагоджувальники, випробувачі складного електронного, комп’ютерного та автоматичного обладнання, а також як інженери-дослідники.