Запрошуємо ближче познайомитися з нашим ФСП

Кафедра інтелектуальної власності та приватного права (ІВПП), Факультет соціології і права, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Адреса: Корпус 19, вул. Борщагівська 122, к.328, 03056, Київ, Україна

Телефон: 204-84-36
Електронна пошта: kpp_fsp_kpi(at)ukr.net
Сайт:
В.о. зав. кафедрою: Маріц Дарія Олександрівна, д.ю.н., доцент

До створення факультету права кафедра публічного права існувала в якості загальноуніверситетської під назвами «Кафедра Правознавства», «Кафедра радянського права», згодом – після здобуття незалежності України отримала назву «Кафедра державного права»

1996 рік – Створення факультету права. На базі факультету права в якості структурного підрозділу створено кафедру державного права.

2008 рік. – В результаті об’єднання Факультету права з Факультетом соціології, в серпні 2008 року, кафедру державного права було перейменовано в кафедру теорії права і держави, яка, поряд з іншими правовими кафедрами, увійшла в структуру нового факультету – Факультету соціології і права.

2014 рік – Кафедра отримує назву «Кафедра публічного права».

2021 рік – внаслідок реорганізацією факультету на базі кафедри публічного права створено “Кафедру інтелектуальної власності та приватного права”

Кафедру очолювали
1996-2001 рр. кандидат юридичних наук, доцент, Лисенко Анатолій Миколайович
2001-2019 рр. кандидат юридичних наук, доцент Чепульченко Тетяна Олексіївна
2019-2020 р. – кандидат наук з публічного управління, доцент Цимбаленко Яна Юріївна
З 2020 р. – доктор юридичних наук, доцент, Маріц Дарія Олександрівна

 • Стратегія розвитку КПІ Ім. Ігоря Сікорського на 2020-2025 роки
 • Кодекс честі КПІ ім. Ігоря Сікорського
 • Положення про дистанційне навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського
 • Положення про поточний, календарний та семестровий контроль
  результатів навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського
 • Положення про систему запобігання академічному плагіату в КПІ ім. Ігоря Сікорського
 • Положення про систему оцінювання результатів навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського
 • Порядок встановлення фактів порушення академічної доброчесності в КПІ ім. Ігоря Сікорського
 • Положення про реалізацію права на вільний вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського
 • Положення про порядок проведення практики здобувачами вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського
 • Положення про Комісію з етики та академічної доброчесності Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського
 • Положення про відрахування, переривання навчання,
  переведення і поновлення здобувачів вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського
 • Положення про апеляції в КПІ ім. Ігоря Сікорського
 • Положення про кафедру