Керівник департаменту: Субботіна Людмила Григорівна
Приймальня: Київ-56, проспект Перемоги 37, Корпус №1, кімн.205
Тел./факс 204-90-17
e-mail: subbotina[at]kpi.ua

Департамент економіки та фінансів (ДЕФ) керується Конституцією та законами України, Указами Президента України, Бюджетним та Податковим кодексами, постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства фінансів та Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Типовим положенням про бухгалтерську службу бюджетної установи, затвердженим постановою КМУ від 26.01.2011 р. №59, іншими нормативно-правовими актами, що регламентують фінансову діяльність бюджетних установ, Статутом і наказами Університету та Положенням Про Департамент економіки та фінансів КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Структура ДЕФ КПІ ім. Ігоря Сікорського

 • Центральна бухгалтерія
 • Планово-фінансовий відділ
 • Планово-фінансова служба НДЧ
 • Контрольно-ревізійний відділ
 • Філії ДЕФ у структурних підрозділах університету.

Основні завдання ДЕФ КПІ ім. Ігоря Сікорського

 • перспективне та поточне планування потреб університету по загальному фонду та планування надходжень і видатків по спеціальному фонду загалом по КПІ ім. Ігоря Сікорського та по окремих підрозділах.
 • розробка та затвердження штатних розписів за всіма джерелами фінансування, внесення змін до них протягом року. Контроль за дотриманням штатної дисципліни;
 • ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності КПІ ім. Ігоря Сікорського та складання звітності за формами та в терміни, передбачені законодавством.
 • відображення у документах достовірної та повної інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями, фінансовими, матеріальними та нематеріальним ресурсами.
 • забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, своєчасного подання їх на реєстрацію, здійснення платежів відповідно до взятих зобов'язань;
 • забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використання фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених кошторисів та чинних нормативів;
 • запобігання виникненню негативних випадків у фінансово-господарській діяльності, виявлення та мобілізація внутрішніх резервів;
 • методичне керівництво та контроль за дотриманням вимог чинного законодавства з питань планування, ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової та бюджетної звітності філіями в структурних підрозділах.
 • проведення методологічної роботи з ведення бухгалтерського обліку, планово-економічної роботи.

ДЕФ є самостійним структурним підрозділом університету, який підпорядкований ректору.