Кафедра менеджменту підприємств (КМП), Факультет менеджменту та маркетингу, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського&quot
Адреса: Корпус 1, пр-т Перемоги, 37, к.246, 03056, Київ, Україна

Телефон: 204-80-51,
Електронна пошта: kafmen(at)ukr.net
Сайт:
В.о. завідувача: професорка, доктор економічних наук Вікторія Дергачова

Кафедра була заснована в 1988 р. та стала першою в Україні з підготовки управлінців виробничої сфери.

Основне завдання кафедри – підготувати висококваліфікованих фахівців з менеджменту; сприяти оволодінню комплексом знань і навичок, пов’язаних зі створенням та поширенням конкурентоспроможних продукції і послуг.

Готує фахівців з галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» освітніх програм освітніх програм «Менеджмент і бізнес-адміністрування» (бакалавр, магістр), «Менеджмент міжнародного бізнесу» (магістр), «Менеджмент інвестицій та інновацій» (магістр), «Логістика» (магістр), «Медіаменеджмент та адміністрування у видавничо-поліграфічній галузі» (бакалавр, магістр), “Менеджмент” (доктор філософії).

Кваліфікація випускників:

  • бакалавр з менеджменту;
  • магістр з менеджменту;
  • доктор філософії з менеджменту.

Профільні дисципліни: основи менеджменту; тайм-менеджмент; економіка і фінанси підприємства; бізнес-планування; економічний аналіз; управління якістю; бренд менеджмент; операційний менеджмент; еко-менеджмент; логістика; управління ризиками; управління бізнес-процесами; управління проектами; стратегічне управління; управлінські рішення; управлінський консалтинг; інноватика промислового підприємства; конкурентоспроможність в інноваційній діяльності; фінансовий менеджмент; менеджмент міжнародного бізнесу; міжнародний менеджмент; креативний менеджмент; логістична підтримка інноваційної діяльності; патентознавство та інтелектуальна власність; управління венчурним бізнесом; логістичний менеджмент; управління ланцюгами поставок; логістичне обслуговування; міжнародна логістика, управління стартап-проєктами.

По закінченню навчання випускник отримає Диплом, Додаток та Сертифікат нового зразка.

Викладання здійснюється українською та англійською мовами. Кафедра налагодила міжнародне співробітництво з провідними університетами різних країн світу, зокрема, США, Іспанії, Франції, Болгарії, Швеції, Ізраїлю, Польщі, Туреччини, Люксембургу, Китаю, ФРН, Білорусії та ін. Підготовлено більше 300 фахівців для країн: Польщі, Франції, Алжиру, КНР, Туркменістану, В’єтнаму, Туреччини, Ірану, Іраку, Таджикистану, Перу, Азербайджану, Казахстану.

Міжнародні програми і проекти:

  • Erasmus+ (країни ЄС);
  • Mevlana (Туреччина);
  • Спільний проект за підтримки Програми ERASMUS+ ЄC Jean Monnet Fund «European business models: transformation, harmonization and implementation in Ukraine»;
  • Міжнародний проект спільно з Китаєм «Digital managering of industrial quasi-integration structures»;
  • Проекти з Міністерством економіки України «Політика “економічного прориву”: світовий досвід», «Промислові політики: цілі, механізми, інструменти та результати», «Прогноз світових тенденцій розвитку на довгострокову перспективу з горизонтом 10, 20 та 30 років»

Наукові студентські гуртки: “HR management”, “International Business”, “Logistic management”. Функціонують науково-дослідна лабораторія менеджменту та навчально-наукова лабораторія аналізу фінансових ринків.

Наші випускники працюють на посадах: керівників всіх рівнів управління виробничих, логістичних, економічних, маркетингових, кадрових та інших функціональних підрозділів підприємств, організаторів малого і середнього бізнесу, консультантів з інформаційного, логістичного забезпечення, управління розвитком персоналу.