На сторінці представлено нормативно-правові акти з антикорупційного законодавства, регламентуючі документи та корисні ресурси з розвитку культури антикорупції в КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Міжнародні акти

 1. Конвенція ООН проти корупції, прийнята на 58 сесії Генеральної Асамблеї ООН 31.10.2003 (ратифікована Законом України від 18.10.2006 № 251-V)
 2. Декларація Організації Об'єднаних Націй про боротьбу з корупцією і хабарництвом у міжнародних комерційних операціях від 16.12.1996
 3. Міжнародний кодекс поведінки державних посадових осіб, схвалений Генеральною Асамблеєю ООН 23.07.1996
 4. Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією, підписана у Страсбурзі 27.01.1999 (ратифікована Законом України від 18.10.2006 № 252-V)
 5. Додатковий протокол до Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією (ETS 191), підписаний у Страсбурзі 15.05.2003 (Протокол ратифіковано Законом № 253-V)
 6. Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією, підписана у Страсбурзі 04.11.99 (ратифікована Законом України від 16.03.2005 № 2476-IV)
 7. Рекомендація № R (2000) 10 Комітету Міністрів державам - членам Ради Європи щодо кодексів поведінки державних службовців, прийнята Комітетом міністрів 11.05.2000
 8. Резолюція (97) 24 Комітету міністрів Ради Європи "Про двадцять принципів боротьби з корупцією", прийнята Комітетом Міністрів 06.11.1997

Нормативно-правові акти

 1. Конституція України, прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996.
 2. Кодекс законів про працю України: Кодекс України від 10.12.1971 № 322-VIII.
 3. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Кодекс України від 07.12.1984 № 8073-X
 4. Кримінальний кодекс України: Кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III
 5. Цивільний кодекс України: Кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV
 6. Цивільний процесуальний кодекс України: Кодекс України від 18.03.2004 № 1618-IV
 7. Кодекс адміністративного судочинства України: Кодекс України від 06.07.2005 № 2747-IV
 8. Кримінальний процесуальний кодекс України: Кодекс України від 13.04.2012 № 4651-VI
 9. Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві: Закон України від 23.12.1993 № 3782-XII
 10. Про службу в органах місцевого самоврядування: Закон України від 07.06.2001 № 2493-III
 11. Про доступ до публічної інформації: Закон України від 13.01.2011 № 2939-VI
 12. Про засади запобігання і протидії корупції: Закон України від 07.04.2011 № 3206-VI
 13. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення національного законодавства у відповідність зі стандартами Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією: Закон України від 18.04.2013 № 221-VII
 14. Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України стосовно виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України: Закон України від 18 квітня 2013 р. № 222-VII
 15. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України стосовно відповідальності юридичних осіб: Закон України від 23.05.2013 № 314-VII
 16. Про прокуратуру: Закон України від 14.10.2014 № 1697-VII
 17. Про Національне антикорупційне бюро України: Закон України від 14.10.2014 № 1698-VII
 18. Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014 - 2017 роки: Закон України від 14.10.2014 № 1699-VII
 19. Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014 № 1700-VII
 20. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 № 580-VIII
 21. Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів: Закон України від 10.11.2015 № 772-VIII
 22. Про Державне бюро розслідувань: Закон України від 12.11.2015 № 794-VIII
 23. Про державну службу: Закон України від 10.12.2015 № 889-VIII
 24. Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України восьмого скликання: Постанова Верховної Ради України від 04.12.2014 № 22-VIII
 25. Про Національну раду з питань антикорупційної політики: Указ Президента України від 14.10.2014 № 808/2014
 26. Про затвердження Порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям: Постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 № 1195
 27. Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 - 2017 роки: Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 № 265
 28. Типове положення про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 № 706
 29. Про затвердження Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення: Наказ Міністерства юстиції України від 11.01.2012 № 39/5
 30. Порядок надсилання електронних копій судових рішень щодо осіб, які вчинили корупційні правопорушення: Наказ Державної судової адміністрації України, Міністерства юстиції України від 26.01.2012 № 12/152/5
 31. Про затвердження Порядку оформлення протоколів про адміністративні правопорушення та внесення приписів Національним агентством з питань запобігання корупції: Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 09.06.2016 № 5, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25.07.2016 за № 1019/29149
 32. Про початок роботи системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування: Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 10.06.2016 № 2, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15.07.2016 № 958/29088
 33. Про функціонування Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування: Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 10.06.2016 № 3, зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 15.07.2016 № 959/29089
 34. Про затвердження Переліку посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків: Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 17.06.2016 № 2, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19.07.2016 № 987/29117
 35. Про реалізацію Національним агентством з питань запобігання корупції повноважень щодо проведення антикорупційної експертизи: Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 28.07.2016 № 1, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25.08.2016 № 1184/29314
 36. Про затвердження Порядку проведення перевірок Національним агентством з питань запобігання корупції: Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 11.08.2016 № 2, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 08.09.2016 № 1230/29360
 37. Порядок інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента / Затверджений рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 06.09.2016 № 20 / Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2016 року за № 1366/29496
 38. Порядок перевірки факту подання суб'єктами декларування декларацій відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій / Затверджений рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 06.09.2016 № 19 / Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15.11.2016 за № 1479/29609

Регламентуючі документи КПІ ім. Ігоря Сікорського

 1. Положення «Про запобігання конфлікту інтересів у діяльності посадових осіб Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"»
 2. конфлікт інтересів

Навчально-методичні матеріали

 1. Посібник ОЕСР з питань врегулювання конфлікту інтересів на публічній службі (2003)
 2. Лист Міністерства юстиції України від 22.06.2011 року "Участь України в міжнародному співробітництві у сфері запобігання та протидії корупції"
 3. Методичні рекомендації щодо запобігання і протидії корупції в державних органах та органах місцевого самоврядування / від 16.10.2013, Міністерство юстиції України
 4. Методичні рекомендації з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб / затвердженні рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 14.07.2016 № 2
 5. Методичні рекомендації щодо передачі в управління підприємств та/або корпоративних прав з метою запобігання конфлікту інтересів / затверджені рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 11.08.2016 № 10
 6. Роз'яснення щодо застосування окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" стосовно заходів фінансового контролю / затверджені рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 11.08.2016 № .
 7. Методологія оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади / затверджена рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 № 126
 8. Методичні рекомендації щодо підготовки антикорупційних програм органів влади / затверджені рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19.01.2017 № 31
 9.  Методичні рекомендації щодо організації роботи із повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами / затверджені рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 06.07.2017 № 286
 10. Методичні рекомендації щодо діяльності уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) / затверджені рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 13.07.2017 № 317
 11. Настільна книга детектива, прокурора, судді: коментар антикорупційного законодавства / За ред. М. І. Хавронюка - К.: ВД "Дакор", 2016. - 496 с.
 12. "Політики і практики запобігання конфлікту інтересів у дев'яти країнах ЄС. Порівняльний огляд"
 13. Сіверс Р.В., Кухарук А.В. Окремі аспекти функціонування уповноважених підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції
 14. Міжнародний досвід протидії корупції.

НАЗК Офіс генпрокурора НАБУофіс доброчесності НАЗК