Кафедра математичних методiв захисту iнформацiї (ММЗІ), Фізико-технічний інститут, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Адреса: Корпус 11, пр-т Берестейський 37, к.208, 03056, Київ, Україна

Телефон: 38 044 204 81 76,
Сайт:

Кафедру ММЗІ створено 30 березня 2000 року. Головним завданням кафедри є пiдготовка фахiвцiв високої кваліфікації за навчальними напрямами «Прикладна математика» та «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» на замовлення інститутів НАН України, Національного банку України, інших установ державної та недержавної форм власності.

Кафедра забезпечує фундаментальну та професiйно-орiєнтовану пiдготовку студентів ФТІ з вищої математики, iнформатики, iнформацiйної безпеки. Освiта, яка надається кафедрою, базується на принципах фiзико-технiчної системи освiти.

Напрями наукової дiяльностi кафедри:

  • Математичні методи аналізу та синтезу нелінійних фiзичних процесів;
  • Квантовi iнформацiйнi технологiї;
  • Моделювання впорядкованих та невпорядкованих систем;
  • Математичні методи моделювання і проектування систем захисту інформації;
  • Безпека інформаційно-комунікаційних систем.

Портрет спеціаліста

Спеціалісти з інформатики поєднують глибокі знання з іноземної мови, фундаментальних наук в галузі прикладної математики, квантової інформатики, фізичної інформатики з практичними навичками: в розробці комп'ютерних моделей для прогнозування та прийняття рішень в промисловості, економіці, екології тощо, створенні принципово нових методів і технологій обробки та передачі інформації (“Прикладна інформатика”), в розробці математичних методів, моделей та технологій створення інтегрованих систем захисту об'єктів інформаційної діяльності, розробці ефективних інтегрованих систем захисту, що поєднують програмні, математичні та апаратні засоби (“Технології безпеки інформації”), в галузі криптографічних методів захисту інформації та новітніх технологій організації криптографічних систем захисту інформації (“Прикладна криптологія”).

Під час навчання студенти здобувають освіту на рівні кращих університетів світу, про що свідчать неодноразові переконливі перемоги на Міжнародних студентських олімпіадах в Лондоні, Будапешті та ін. До навчального плану входить комплексний державний екзамен з фундаментальних наук та 2 кваліфікаційних роботи. Студенти проходять практику у науково-дослідних інститутах НАН України, в установах інформаційного напрямку.

Фахівець може обіймати посади інженера-математика, спеціаліста в галузі інформаційних технологій, аналітика, співробітника відділу захисту інформації.

Після завершення навчання випускники працюють у науково-дослідних інститутах Національної академії наук України, на державних підприємствах, в компаніях інформаційного та телекомунікаційного напрямку, в зарубіжних університетах та компаніях.