Норми бального оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників на 2021/2022, 2022/2023 навчальні роки (ухвалено Методичною радою університету, протокол № 2 від 09.12.2021 р., уведено в дію наказом від 30.12.2021 р. № НОН/315/2021) - https://osvita.kpi.ua/node/45

Дата події