Навчально-науковий інститут прикладного системного аналізу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» видає міжнародний науково-технічний журнал "Системні дослідження та інформаційні технології".

Журнал публікує роботи теоретичного і прикладного характеру в широкому спектрі проблем, пов’язаних із системними дослідженнями та інформаційними технологіями.

Журнал публікується 4 рази на рік.

Редакційна колегія є міжнародною. До неї входять вчені США (проф. Е.О. Файнберг), Турції (проф. Г.-В. Вебер), Литви (проф. Л. Сакалаускас), Єгипту (проф. А.М. Салем), Польщі (акад. Й. Корбич), Іспанії (проф. Х. Валеро), Румунії (акад. Х.-М. Теодореску), провідні вчені України.

Журнал "Системні дослідження та інформаційні технології" включений в перелік фахових видань категорія А.

Головний редактор журналу Згуровський Михайло Захарович, академік Національної академії наук України, професор, доктор технічних наук, ректор Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського", провідний вчений в областях системного аналізу, інформаційних технологій, теорії прийняття рішень та управління в економічних, технічних, екологічних і соціальних системах, автор більше 400 наукових робіт, у тому числі 20 монографій та підручників.

Заступник головного редактора Панкратова Наталія Дмитрівна, член-кореспондент НАНУ, професор, доктор технічних наук, заступник директора по науці ІПСА, провідний вчений в галузях системного аналізу, інформаційних технологій, передбачення, прикладної математики і механіки, автор більш 500 наукових публікацій, у тому числі 22 монографій і 14 навчально-методичних робіт.

Проблематика: Висвітлення теоретичних та прикладних проблем і методів системного аналізу, інформатики, автоматизованих систем управління, прогресивних інформаційних технологій, високопродуктивних комп’ютерних систем.

У журналі регулярно висвітлюються праці наукових конференцій, семінарів з питань системного аналізу і інформаційних технологій, освіти і науки UNESCO, технологічного передбачення UNIDO.