Міжнародний науково-технічний журнал «Mechanics and Advanced Technologies» призначено для ознайомлення науковців усього світу з новітніми досягненнями в галузі машинобудування, результатами наукових досліджень та вдосконаленими методами розрахунку і проектування елементів машинобудівних конструкцій. Цільова аудиторія журналу - вчені та науково-технічні фахівці у галузі машинобудування.

Міжнародний науково-технічний журнал«Mechanics and Advanced Technologies» є правонаступником збірника "Вісник національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Серія машинобудування" (ISSN 2305-9001, e-ISSN 2409-5966), який припинив своє існування.

Журнал включено до категорії "Б" Переліку наукових фахових видань України за такими спеціальностями: 131, 133, 134.

Тематичні рубрики журналу:

  1. Механіка;
  2. Прогресивна техніка і технології машинобудування;
  3. Авіакосмічні системи та технології.

Журнал присвячено науково-практичним проблемам механіки деформівного твердого тіла, динаміки та міцності машин, біомеханіки, процесів обробки тиском, прикладної гідроаеромеханіки і промислової гідравліки, вдосконалення методів розрахунку і проектування елементів машинобудівних конструкцій, автоматизації та роботизації машинобудування, розробки і впровадження прогресивних технологій та машин механічної і фізико-технічної обробки матеріалів, зварювання, процесів проектного менеджменту, менеджменту систем якості, сертифікації, стандартизації, технологій утилізації у наукоємному машинобудуванні, перспективних матеріалів, проблемам розроблення, проектування і виробництва авіакосмічних систем, розвитку освітніх технологій

Мова публікації – англійська, українська та російська.
ISSN 2522-4255 (Online)
ISSN 2521-1943 (Print)
Адреса: 03056, м.Київ, пр. Перемоги 37, корп.1, ауд 251
Тел./Факс: 044 204 95 37
Email: mmi_2[at]ukr.net