Якість освітніх послуг та рівень підготовки фахівців в університеті визначається багатьма детермінантами. Однією з них є високий фаховий рівень викладачів університету. Велике значення має педагогічна майстерність викладача, його постійна участь у науково-дослідній роботі, наявність власних наукових розробок тощо. Адже саме такий викладач може забезпечити викладання на високому рівні, ознайомити студентів з останніми досягненнями науки і техніки, дати більш глибокі та ґрунтовні знання. У зв’язку з цим постає необхідність стимулювання дослідницької діяльності викладачів університету.

В конкурсі «Молодий викладач-дослідник» можуть брати участь штатні викладачі університету (вік до 35 років включно), які окрім основної викладацької роботи проводять активну науково-дослідну роботу, готують докторів та кандидатів наук, здійснюють керівництво науковою роботою студентів, публікують результати своїх робіт в провідних наукових часописах України, світу, монографіях, новаторських підручниках.

Узгоджені комісіями кандидатури рекомендуються Департаментом науки та інноватики Вченій раді університету на затвердження. Вчена рада університету відкритим голосуванням приймає рішення щодо переможців конкурсу «Молодий викладач-дослідник». Розгляд кандидатур відбувається один раз на рік.

Результати конкурсу

Викладач-дослідник – 2022 Викладач-дослідник – 2021 Викладач-дослідник – 2020
Викладач-дослідник – 2019 Викладач-дослідник – 2018 Викладач-дослідник – 2017 *
Викладач-дослідник – 2016 Викладач-дослідник – 2015 Викладач-дослідник – 2014
Викладач-дослідник – 2013 Викладач-дослідник – 2012 Викладач-дослідник – 2011
Викладач-дослідник – 2010 Викладач-дослідник – 2009 Викладач-дослідник – 2008
Викладач-дослідник – 2007 Викладач-дослідник – 2006

*
З 2017 року конкурс проводиться на номінацію «Молодий викладач-дослідник»