Якість освітніх послуг та рівень підготовки фахівців в університеті визначається багатьма детермінантами. Однією з них є високий фаховий рівень викладачів університету. Велике значення має педагогічна майстерність викладача, його постійна участь у науково-дослідній роботі, наявність власних наукових розробок тощо. Адже саме такий викладач може забезпечити викладання на високому рівні, ознайомити студентів з останніми досягненнями науки і техніки, дати більш глибокі та ґрунтовні знання. У зв’язку з цим постає необхідність стимулювання дослідницької діяльності викладачів університету.

В конкурсі «Молодий викладач-дослідник» можуть брати участь штатні викладачі університету (вік до 35 років включно), які окрім основної викладацької роботи проводять активну науково-дослідну роботу, готують докторів та кандидатів наук, здійснюють керівництво науковою роботою студентів, публікують результати своїх робіт в провідних наукових часописах України, світу, монографіях, новаторських підручниках.

Узгоджені комісіями кандидатури рекомендуються Департаментом науки та інноватики Вченій раді університету на затвердження. Вчена рада університету відкритим голосуванням приймає рішення щодо переможців конкурсу «Молодий викладач-дослідник». Розгляд кандидатур відбувається один раз на рік.

Результати конкурсу

Викладач-дослідник – 2023 Викладач-дослідник – 2022 Викладач-дослідник – 2021
Викладач-дослідник – 2020 Викладач-дослідник – 2019 Викладач-дослідник – 2018
Викладач-дослідник – 2017 * Викладач-дослідник – 2016 Викладач-дослідник – 2015
Викладач-дослідник – 2014 Викладач-дослідник – 2013 Викладач-дослідник – 2012
Викладач-дослідник – 2011 Викладач-дослідник – 2010 Викладач-дослідник – 2009
Викладач-дослідник – 2008 Викладач-дослідник – 2007 Викладач-дослідник – 2006

*
З 2017 року конкурс проводиться на номінацію «Молодий викладач-дослідник»