Державні премії України в галузі науки і техніки за 1995 рік

Назва роботи Рік Співвиконавці від НТУУ "КПІ" (П.І.Б., учене звання)
За цикл наукових праць "Теоретичні основи і технології виробництва на транспорті альтернативних моторних палив на базі мінеральних ресурсів України" 1995 ДИКИЙ М.О., д.т.н., проф.