Науковий керівник НДІТ – Ільченко Михайло Юхимович.
Заступник директора НДІТ – Сундучков Костянтин Станіславович
Адреса: 03056; м.Київ-56; провулок Індустріальний, 2, НДІ телекомунікацій.
Телефон: +380 (44) 204-83-13

Науково-дослідний інститут телекомунікацій є структурним підрозділом Науково-дослідної частини (НДЧ) КПІ ім. Ігоря Сікорського. Головними напрямками діяльності науково-дослідного інституту є:

  • виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт за замовленням держави з пріоритетних напрямків науки і техніки в тісному взаємозв’язку з підготовкою фахівців;
  • виконання науково - дослідних та дослідно-конструкторських робіт згідно із замовленнями державних підприємств та підприємств інших форм власності;
  • інноваційна діяльність, інженерна реалізація науково-дослідних розробок інституту в різних галузях промисловості з урахуванням потреб внутрішнього та зовнішнього ринку;
  • впровадження науково - технічних розробок, у тому числі через Науковий парк «Київська політехніка» випуск малих серій розроблених виробів, із застосуванням сучасних форм організації цих заходів, а також здійсненнями авторського нагляду за використанням науково-технічних розробок;
  • участь у підготовці та перепідготовка наукових, педагогічних та інженерних кадрів високої кваліфікації, насамперед у рамках Інституту телекомунікаційних систем університету,як його базового наукового середовища;
  • міжнародне співробітництво в межах прямих зв’язків та окремих контактів із закордонними партнерами ;
  • виконання рекламних заходів з питань розробки, виробництва та реалізації на внутрішньому та зовнішньому ринках продукції НДІ.

Основними завданнями НДІ є проведення наукових досліджень з пріоритетних напрямків науки і техніки в тісному взаємозв’язку з підготовкою фахівців. У плануванні своєї науково-дослідної роботи інститут спирається на:

  • пріоритетні напрями розвитку науки і техніки, що визначаються Верховною Радою України, Міністерством освіти і науки;
  • державні та галузеві науково-технічні програми;
  • актуальні проблеми інженерної практики.