Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Інженерія програмного забезпечення і передові інформаційні технології» (SoftTech) являється майданчиком, на якому науково-педагогічні працівники, студенти, аспіранти, докторанти та представники IT-індустрії можуть обговорити актуальні проблеми інженерії програмного забезпечення.

Організатором конференції є кафедра інформатики та програмної інженерії факультету інформатики та обчислювальної техніки КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Метою конференції є залучення студентів, молодих вчених та представників IT-індустрії до обговорення актуальних проблем у галузі інженерії програмного забезпечення.

Основні тематичні напрями конференції:
1. Сучасні мови програмування, новітні парадигми, архітектури і методи програмування.
2. Паралельні та розподілені обчислення.
3. Високопродуктивні обчислення та обробка надвеликих масивів даних.
4. Моделі баз даних і знань.
5. Методи тестування, верифікації, оцінювання якості та оптимізації програм.