У 2023 році робота конференції буде проводитись за 9 тематичними секціями:

  1. Секція 1. Загальні питання машинобудування.
  2. Секція 2. Сучасні технології проектування, виготовлення й зміцнення деталей агрегатів та різального інструменту.
  3. Секція 3. Процеси автоматизації та роботизації.
  4. Секція 4. Функціональні комплекси логістичних систем на виробництві.
  5. Секція 5. Питання проектування роботів.
  6. Секція 6. Технологія агрегатобудування.
  7. Секція 7. Процеси фізико-технічної обробки та нанотехнології.
  8. Секція 8. Системи автоматичного управління виробництвом.
  9. Секція 9. Сучасні інноваційні технології економіки підприємства.