Кафедра теплової та альтернативної енергетики (ТАЕ), Навчально-науковий інститут атомної та теплової енергетики, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Адреса: Корпус 5, Політехнічна 6, к.207, 03056, Київ, Україна

Завідувач кафедри: Черноусенко Ольга Юріївна, д.т.н., професор
Телефон: 204-80-89, 204-80-96
E-mail: tes[at]kpi.ua
Сайт:

Кафедра здійснює підготовку фахівців денної та заочної форми навчання в галузі знань  14 – Електрична інженерія за спеціальністю 144 – ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА

бакалаврів і магістрів за освітньою програмою:

Теплоенергетика та теплоенергетичні установки електростанцій

магістрів за освітньою програмою:

Енергетичний менеджмент та інжиніринг теплоенергетичних систем

докторів філософії PhD за освітньою програмою:

Теплоенергетика.

Кафедра готує теплоенергетиків для роботи на електричних станціях, промислових підприємствах різних галузей економіки країни, муніципальних та комунальних підприємствах і організаціях, в монтажних, налагоджувальних організаціях, ремонтних підприємствах, енергетичних об'єднаннях, підрозділах Мінпаливенерго, проектних, науково-дослідних і навчальних інститутах України. На кафедрі використовується сучасна навчально-лабораторна і стендова база, інноваційні комп'ютеризовані методи навчання, комп'ютерні лабораторії з вільним доступом в інтернет, навчально-науковий центр «КПІ – Bosch» з сучасним енергоефективним обладнанням (теплові насоси, сонячні колектори, теплогенератори контактного типу і на біомасі).

У навчальному процесі кафедри висококваліфіковані викладачі приділяють значну увагу використанню екологічно чистих і ефективних енергозберігаючих технологій виробництва електричної та теплової енергії, комп'ютерним, газотурбінним і парогазовим установкам, вивченню та впровадженню світового досвіду в області нових сучасних енерготехнологій, питань технічного переозброєння, реконструкції та модернізації енергетичних об'єктів.

Кафедра має міжнародні договори та контакти для підготовки фахівців за Програмами «Два диплома» із Варшавським Технологічним Університетом та Опольським Політехнічним Університетом (Польща); Євразійським національним університетом ім. Л.М. Гумільова, з Університетом  Ла Лагуна (Іспанія), Чжецзянським університетом науки і технологій (м. Ханчжоу, КНР), Корейським інститутом науки і технологій (м. Сеул).

Студенти кафедри мають можливість вчитися і стажуватися за програмою ERASMUS + в Німеччині, Польщі, Іспанії, Франції, а також брати участь в програмі другої освіти. На кафедрі також навчаються і студенти з інших країн, таких як КНР, Еквадор, Венесуела та інші. Випускники працюють в науково дослідних і проектних інститутах України, а також в країнах Європи, Азії, Америки.

Основні напрямки наукової діяльності кафедри:

  • теоретичні та експериментальні дослідження процесів гідрогазодинаміки, тепломасопереносу в двофазних замкнутих термосифонах;
  • розробка та створення промислових тепло передавальних апаратів і пристроїв на їх основі;
  • дослідження термічних технологій опріснення води та інтенсифікації тепломасообмінних процесів
  • розробка інноваційних екологічно чистих технологій спалювання газоподібних палив в камерах згоряння ГТУ, котлах, печах, контактних теплогенераторах;
  • розробка нових енергетичних систем типу «Водолій», теплогенеруючих апаратів контактного типу і на біопаливі  і водні.
  • розробка, дослідження, впровадження в експлуатацію системи подачі висококонцентрованого вугільного пилу в енергетичних котлах;
  • розробка нових технологій і пальників для високоефективного екологічно чистого спалювання газоподібного палива зі зниженими викидами токсичних оксидів азоту в котлах, печах, камерах згоряння високотемпературних газотурбінних установках, підігрівачах повітря;
  • розробка технології та пальників для спалювання вторинних енергетичних ресурсів рослинного походження;
  • оцінка індивідуального ресурсу енергетичного обладнання та розробка засобів подовження терміну експлуатації.