Кафедра автоматизації енергосистем (АЕ), Факультет електроенергетики та автоматики, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Адреса: Корпус 20, вул. Політехнічна 37, к.346, 03056, Київ, Україна

Телефон: 38 044 204 82 36,
Електронна пошта: ae(at)fea.kpi.ua
Сайт:
Соціальні мережі: FB

Кафедра Автоматизації енергосистем існує на факультеті Електроенерготехніки та автоматики з 1962 року. На базі навчально-методичного та наукового комплексу кафедри здійснюється:

  • підготовка фахівців ступеневих рівнів бакалавр – магістр за спеціальністю "Системи управління виробництвом та розподілом електроенергії" та трьома спеціалізаціями;
  • підготовка та стажування наукових кадрів найвищої кваліфікації;
  • підвищення кваліфікації фахівців співробітників електроенергетики на базі науково-інженерного центру "Інформмережа";
  • теоретичні та прикладні наукові дослідження з проблем автоматизованого керування електроенергетичними об'єктами на базі інформаційно-комп'ютерних технологій в структурних підрозділах науково-інженерного центру "Інформмережа" та ГНДЛ Мінпаливенерго;
  • розробка учбово-методичного забезпечення навчального процесу підготовки фахівців, підвищення кваліфікації та наукового стажування.

Навчальний та науковий процес забезпечує висококваліфікований колектив викладачів та наукових співробітників: доктори, кандидати технічних наук, професори та доценти. До послуг студентів – навчально-наукові лабораторії, які обладнані сучасними комп'ютерами та спеціальною технікою провідних фірм світу.