Кафедра авіа- та ракетобудування (АРБ), Інститут аерокосмічних технологій, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Адреса: Корпус 28, вул. Боткіна, 1, 03056, Київ, Україна

Телефон: 38 044 204 8633
Електронна пошта: arb.mmi[at]kpi.ua
Сайт:

Кафедра Авіа- та ракетобудування є структурним підрозділом Інституту аерокосмічних технологій Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського". Кафедра Авіа- та ракетобудування готує бакалаврів та магістрів за напрямком «134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка» у рамках цього напрямку можна вчитися на одній з двох спеціалізацій: «Літаки та вертольоти» та «Ракетна техніка». Можливий вступ за дипломом молодшого спеціаліста за спеціалізацією «Літаки та вертольоти» . На кафедрі здійснюється набір до навчання в аспірантурі і докторантурі.

У 1993 році у складі Київського політехнічного інституту було створено факультет авіаційних і космічних систем, до якого входила кафедра «Приладів та систем керування літальними апаратами».

Кафедра проводила навчання студентів за двома спеціальностями, а саме: «Авіаційна та ракетно-космічна техніка», «Системи керування літальними апаратами і приладами».

У 2018 р. згідно наказу ректора  № 7/9 Про внесення змін до організаційної структури КПІ ім. Ігоря Сікорського (реорганізацію Факультету авіаційних і космічних систем, кафедр ММІ, ФЕА та наукових підрозділів) від 08.02.2018 року  Факультет авіаційних і космічних систем реорганізовано шляхом перетворення у Центр авіаційних і космічних систем, який був включений до складу Механіко-машинобудівного інституту Національного технічного університету України "Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського". Кафедра отримала назву «Авіакосмічних і роботизованих систем».

Відповідно до наказу ректора  № 7/49 "Про внесення змін до організаційної структури КПІ ім. Ігоря Сікорського (реорганізація кафедри авіакосмічних і роботизованих систем)" від 13.06.2018 року  кафедра була поділена на дві кафедри: «Авіа- та ракетобудування» і «Систем керування літальними апаратами». З 1.07.2019 року кафедра включена в склад Інституту аерокосмічних технологій

З моменту створення по теперішній час кафедру «Авіа- та ракетобудування» очолює професор, доктор технічних наук Віталій Вікторович Сухов.

Викладачами та студентами кафедри розроблено проекти легких літаків багатоцільового призначення, математичне забезпечення та пакети програм виробу і розрахунку конструктивних параметрів літака. На кафедрі працює студентське бюро малої авіації та бортового обладнання.

Аудиторії кафедри відповідають усім вимогам для проведення занять із застосуванням сучасних мультимедійних технологій. Працює три комп’ютерні аудиторії, проводять лабораторні та практичні заняття в лабораторіях стендового залу з використанням елементів та систем існуючих літальних апаратів, технологічної оснастки. Лабораторне обладнання дозволяє проводити наукові дослідження технологічних процесів виробництва та експлуатації в галузі авіа- та ракетобудування.

На кафедрі успішно працює два студентських гуртка наукового напряму – гурток «Авіа- та ракетобудування» та «Робототехніка», де студенти мають можливість виконувати інноваційні проекти пов’язані з науковими напрямами кафедри.

Науково-дослідна робота на кафедрі авіа- та ракетобудування ММІ виконується:

за пріоритетним напрямом розвитку науки і техніки «Методологія інтегрованого проектування авіаційних конструкцій (в тому числі методологія розрахунку силових елементів авіаційних конструкцій)».

  • за пріоритетним напрямом розвитку науки і техніки «Дослідження задач динаміки польоту та керування технічними об’єктами ( в тому числі дослідження імітації впливів прискорень та динамічних стендів авіаційних тренажерів)».
  • за пріоритетним напрямом розвитку науки і техніки «Дослідження нових аеродинамічних схем повітряних суден та методів їхнього розрахунку (в т.ч. дослідження властивостей композиційних матеріалів та методів формування з них конструкцій)».