Кафедра хімічного, полiмерного і силікатного машинобудування (ХПСМ), Інженерно-хімічний факультет, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Адреса: Корпус 19, пр-т Берестейський 37, к.303, 03056, Київ, Україна

Телефон: 38 044 204 84 30,
Електронна пошта: cpsm(at)kpi.ua
Сайт:

Підготовка спеціалістів з технології будівельних матеріалів в Київському політехнічному інституті почалась з моменту його утворення – в 1898 році на кафедрі технології будівельних матеріалів та мінеральних речовин. Першим завідуючим кафедрою та організатором лабораторії будівельних матеріалів був проф. Дементьєв К.Г.

У 1939 році Український технологічний інститут кераміки та скла був перейменований в Київський технологічний інститут силікатів (КТІС) і переданий до Народного Комісаріату промисловості будівельних матеріалів СРСР. Кафедра продовжувала підготовку інженерів-механіків для підприємств будівельних матеріалів Радянського Союзу.

При кафедрі ефективно працює науково-дослідний центр «Ресурсозберігаючі технології (директор Панов Є.М.) з об'ємом фінансування понад 0,5 млн. грн. на рік.

Кафедрою підтримуються плідні наукові та академічні зв’язки з науковими школами Росії, Польщі, Німеччини, США, Словаччини, Франції, Фінляндії, Китаю, Сирії.

Напрямки підготовки:

Студенти, які навчаються на кафедрі ХПСМ, одержують фундаментальну підготовку з математики, фізики, хімії, опору матеріалів, вивчають теорію конструкційних матеріалів. На 4-5 курсах вивчають спеціальні дисципліни з питань проектування, конструювання та виготовлення складного технологічного обладнання. Всі студенти отримують знання в галузі економіки, права, менеджменту та маркетингу.

Тривалість навчання:

  • бакалавр - 3 роки 10 місяців
  • магістр - додатково 1 рік 10 місяців

Випускники одержують призначення до науково-дослідних інститутів НАН України, галузевих НДІ, проектувально-конструкторських закладів та фірм, на заводи загального технічного машинобудування, в підприємства будівельних матеріалів та в інші організації різних форм власності.