Кафедра екології та технології рослинних полімерів (ЕТРП), Інженерно-хімічний факультет, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Адреса: Корпус 4, пр-т Берестейський 37, к.112, 03056, Київ, Україна

Телефон: 38 044 204 8283,
Електронна пошта: eco-paper(at)kpi.ua
Сайт:

Завідувач кафедри доктор технічних наук, професор Гомеля Микола Дмитрович

Для підготовки спеціалістів з проблем охорони навколишнього середовища в серпні 1988 р. на базі відділення целюлозно-паперового виробництва та лабораторії промислової екології хіміко-технологічного факультеті Київського політехнічного інституту була створена кафедра технології целюлозно-паперового виробництва та промислової екології (ТЦВП та ПЕ). Для поліпшення підготовки інженерів-екологів з питань контролю забруднення довкілля у вересні 1990 р. до неї приєднали також і кафедру аналітичної хімії.

Кафедра екології та технології рослинних полімерів Інженерно-хімічного факультету готує фахівців за напрямками підготовки «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» та «Хімічна технологія» (спеціалізація: Хімічна технологія целюлозно-паперового виробництва).

На факультеті створено відділення ІДП, яке готує абітурієнтів до вступу на обидві спеціальності кафедри.

Кафедра екології та технології рослинних полімерів КПІ ім. Ігоря Сікорського готує спеціалістів з широким діапазоном екологічних та хімічних знань за двома напрямками: екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування та хімічна технологія переробки деревини та рослинної сировини.

Спеціальність: "Екологія та охорона навколишнього середовища"
Спеціальність включає дві спеціалізації:

  • Екологія та охорона навколишнього середовища;
  • Управління природокористуванням та екологічною безпекою.

Спеціальність "Хімічна технологія переробки деревини та рослинної сировини"
Спеціальність включає дві спеціалізації:

  • Хімічна технологія целюлозно - паперового виробництва;
  • Технології виробництва деревно - волокнистих плит та пластиків.

Підготовка фахівців проводиться на бюджетній та контрактній основі (денна та заочна форми за двома кваліфікаційними рівнями - бакалавр та магістр).