Кафедра геоінженерії, Інститут енергозбереження та енергоменеджменту, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Адреса: Корпус 22, вул. Борщагівська 115, к.500, 03056, Київ, Україна

Телефон: 38 044 204 80 08,
Електронна пошта: geobud(at)ukr.net
Сайт:

На кафедрі в рамках гірничого напряму поєднується комплекс наук гірничоексплуатаційного, гірничо-будівельного, геотехнічного спрямувань, що забезпечує універсальність фахових знань та вмінь студентів.

У процесі навчання студенти оволодівають знаннями зі специфічної техніки забудови, використання і захисту підземного простору, методами управління фізичними процесами в гірському масиві, підданому впливові природних та техногенних факторів, сучасними технологіями проектування і процесами видобутку та обробки декоративного каменю й інших корисних копалин.

Базова бакалаврська освіта за напрямом передбачає навчання студентів організації, проектуванню і практичному застосуванню технологій гірничих і гірничо-будівельних робіт, архітектурному плануванню, вибуховій справі, маркетингу, геодезії і маркшейдерії, кошторисній справі, комп’ютерному проектуванню.

Випускники за спеціальністю “ГІРНИЦТВО” мають можливість працювати на гірничих підприємствах, об’єктах міського та спеціального будівництва, зокрема в Метробуді, в наукових, проектних організаціях та фірмах відповідного напрямку.

Після отримання базової вищої освіти бакалаври на конкурсній основі можуть продовжити навчання для отримання повної вищої освіти за вибірковими блоками освітньої програми підготовки магістра:

  • Геоінженерія мегаполіса (Будівництво міських і спеціальних підземних споруд; Моніторинг надзвичайних геотехногенних ситуацій; Комп’ютерне проектування в міському підземному будівництві);
  • Геоінженерія мінеральних ресурсів (Відкриті гірничі роботи; Технологія та обладнання видобутку та переробки будівельних матеріалів; Видобуток та переробка природного декоративного каменю; Менеджмент гірничого виробництва).

Кафедра забезпечує продовження освіти на третьому рівні навчання «PhD – доктор філософії» за програмами «Відкрита розробка родовищ корисних копалин» та «Геотехнічна і гірнича механіка», а також можливість навчання в докторантурі (DrSc – доктор наук).