Кафедра електронних пристроїв та систем (ЕПС), Факультет електроніки, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Адреса: Корпус 12, вул. Політехнічна 16, к.109, 03056, Київ, Україна

Телефон: 38 044 204 95 04,
Електронна пошта: eds[at]kpi.ua
Сайт:

Кафедру електронні пристрої та системи (ЕПС) створено в 2019 році шляхом об’єднання кафедр промислової електроніки та електронних приладів та пристроїв. Кафедра здійснює підготовку фахівців в межах навчально-наукової школи «Фізика і техніка електронних приладів та пристроїв для інформаційних та фізико-технічних систем». Засновник школи та ініціатор створення кафедри – професор Вишневський А.І. В різні роки наукове керівництво кафедрою здійснювали доц. Семенов Г.Ф., проф. Денбновецький С.В., а у данний час кафедру очолює проф. Писаренко Л.Д.

На базі фундаментальних фізико-математичних, технологічних, схемотехнічних та спеціальних навчально-наукових циклів кафедра здійснює багатопрофільну підготовку бакалаврів, магістрів, кандидатів та докторів наук для дослідницької, проектно-конструкторської, організаційно-методичної та науково-викладацької діяльності в галузі дослідження, проектування, виробництва та експлуатації електронних приладів та пристроїв широкого призначення.

У відповідності з новим переліком спеціальностей кафедра суттєво розширила сферу підготовки фахівців вищої кваліфікації і сьогодні проводить навчально-наукову діяльність за напрямком «Електронні пристрої та системи». Розширення профілю діяльності випускників кафедри в системотехнічну сферу дозволило сформувати нові навчально-наукові програми підготовки фахівців вищої кваліфікації. Кафедра є провідною з наукових спеціальностей: 05.27.02 – вакуумна, плазмова та квантова електроніка, 05.27.06 – технологія, обладнання та виробництво електронної техніки.

Упорядкування структури спеціальностей в галузі електроніки супроводжується вдосконаленням навчальних планів кафедри, посиленням ролі фундаментальної, нормативно-організаційної та спеціальної науково-дослідницької підготовки у відповідності до вимог Болонської концепції, навчально-дослідницького статусу університету, сучасних потреб суспільства.