Кафедра електромеханіки (ЕМ), Факультет електроенергетики та автоматики, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Адреса: Корпус 20, пр-т Берестейський 37, к.139, 03056, Київ, Україна

Телефон: 38 044 204 82 38,
Електронна пошта: ntuukafem(at)ukr.net
Сайт:

КАФЕДРА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ - перша в Україні кафедра електромеханічного профілю. "Електричні машини та апарати" - за цією базовою спеціальністю та її новою спеціалізацією "Ресурсоенергозбереження і діагностика електричних машин та апаратів" готує фахівців для роботи на підприємствах і в наукових організаціях. Кафедра ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ - одна з базових кафедр ФЕА КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Кафедра готує спеціалістів:

  • з розробки та експлуатації електромеханічних комплексів для систем генерування електроенергії (АЕС, ТЕС, автономних систем), а також для систем передачі і споживання електроенергії на промислових підприємствах, з застосуванням сучасних ресурсоенергозбережних технологій та використанням новітніх діагностичних засобів щодо електромеханічних перетворювачів енергії -електричних генераторів та двигунів, а також трансформаторів та електричних апаратів різноманітного призначення;
  • з розробки, виробництва та експлуатації електричних машин та апаратів загального і спеціального призначення;
  • з наукових досліджень, проектування та впровадження сучасних електромеханічних та електромеханотронних систем (мікромашин, електромеханічних засобів автоматики, електромеханічних систем спеціального та технологічного призначення та ін.).

За спеціальністю "Електричні машини та апарати" студенти-електромеханіки отримують необхідні знання і уміння для розв'язання як типових, так і нестандартних пошукових задач інноваційної спрямованості, що надає їм можливість приймати безпосередньо участь у пошукових дослідженнях, створенні принципово нових типів електричних машин та їх патентуванні.

Кафедра має високорозвинену лабораторну базу, сучасну комп'ютерну техніку з виходом в мережу INTERNET.

Високий рівень підготовки фахівців забезпечує професорсько-викладацький колектив кафедри, в складі трьох професорів і докторів наук та сьоми доцентів, кандидатів технічних наук.

Починаючи з молодших курсів, у підготовці майбутніх фахівців використовуються новітні досягнення з генетичної та структурної електромеханіки, електронної, напівпровідникової та мікропроцесорної техніки при широкому практичному застосуванні сучасних комп'ютерних технологій.

Випускники кафедри працюють у науково-дослідних та проектних організаціях і КБ, на промислових підприємствах у галузі постачання та використання електроенергії, а також в структурах середнього та великого бізнесу.