Кафедра ливарного виробництва (ЛВ), Інститут матеріалознавства та зварювання ім. Є.О. Патона, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Адреса: Корпус 9, вул. Політехнічна 35, кімната 416, 03056, Київ, Україна

Телефон: 204-82-16, (050) 546-06-83, (097) 290-86-16
Електронна пошта: foundry(at)iff.kpi.ua
Сайт:
Соціальні мережі:

Кафедра ливарного виробництва – це структурний підрозділ інституту матеріалознавства та зварювання ім. Є. О. Патона, який здійснює освітню, методичну та наукову діяльність за спеціальністю 136 – Металургія.

Секрети виготовлення і обробки металів – одна з найстародавніших професій, яку людство опановувало в усі часи. Зараз метал використовується для виготовлення різноманітних товарів, приладів та устаткування – від скріпок і виделок до автомобілів і ракет. Виробництво металів – це галузь, яка забезпечує найбільший відсоток валютних надходжень в Україну і потребує фахівців у даній області.

Кафедра готує фахівців з розроблення нових матеріалів, наукоємних технологій їх одержання, визначення властивостей матеріалів та оцінки якості готової продукції, автоматизації технологiчних процесiв з використанням сучасних засобiв обчислювальної технiки та iнформацiйних технологiй.

У процесі навчання студенти одержать фундаментальні знання в галузі металургії на базі сучасних цифрових технологій та комп’ютерної техніки. Ми готуємо професіоналів високого рівня та надаємо всі можливості для подальшого успішного кар’єрного росту на сучасних підприємствах, в міжнародних та українських компаніях, де здобуті знання та навички високо цінуються роботодавцями. Випускники впроваджують автоматизовані та комп’ютеризовані виробничі комплекси на базі сучасних цифрових технологій і комп’ютерної техніки та проектують різноманітні технології на підприємствах металургійної, авіабудівної, машинобудівної галузей, працюють консультантами з інженерних питань на підприємствах галузі.

Студенти «конструюють» свій власний зміст за допомогою активного навчання через залучення до вибору того, що їм вивчати, а також мають можливість продовжити своє навчання у магістратурі в Німеччині за програмою подвійного диплому в університеті Отто-фон-Геріке (м. Магдебург).

Викладачі кафедри володіють теоретичними основами організації студентоцентричного навчання і створюють інноваційне освітнє середовище, в якому процес навчання – це процес якісної трансформації навчального середовища студентів, метою якого є здатність до критичного мислення на основі результатного підходу, що передбачає не інформованість студента, а вміння розв’язувати проблеми, розвитку самостійності студентів і підвищення їх відповідальності за власні результати навчання.

На кафедрі є можливість займатися науковими дослідженнями у рамках створених наукових груп за наступними напрямами: металеві матеріали; теорія і технологія ливарної форми; функціональні матеріали і вироби.