Кафедра графіки (КГ), видавничо-поліграфічний інститут, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Адреса: Корпус 25, вул. Володимирська 7, к.24, 03056, Київ, Україна

Телефон: 38 044 279 04 42, 279-04-83,
Сайт:

Кафедра ГРАФІКИ Видавничо-поліграфічного інституту КПІ ім. Ігоря Сікорського одна із найдавніших в Україні, що готує художників-графіків оформлювачів поліграфічної продукції за напрямком 0202 ” Мистецтво ” – за рівнем бакалавр і магістр.

Історичні дати

 • 1954 р. – відкрито Учбово-консультативний пункт (УКП) МЗПИ
 • 1957 р. – УКП передано Українському поліграфічному інституту у м. Львові;
 • 1959 р. – УКП перетворено в Київський вечірній факультет УПІ ім. Ів. Федорова (КПФ);
 • 1989 р. – КПФ функціонує у складі НТУУ «КПІ»;

Починаючи із 1967 р. по 2003 р. кафедру очолював досвідчений практик, теоретик та педагог з профілюючого курсу «Художньо-технічне оформлення книжкової продукції» професор, кандидат мистецтвознавства Борис Васильович Валуєнко. Серед визначних педагогів того часу були — М. Срібний, Ф. Юр’єв, В. Смородський, В. Ламах, І. Диченко, Д. Горбачов, В. Корчинський, Ф. Глущук, О. Мікловда, А. Нечипоренко, А. Крвавич, Г. Воробйова, О. Кузіна..

Творчою базою кафедри у 80-ті рр. стали провідні видавництва міста Києва – «Вища школа», «Веселка», «Дніпро», «Радянський письменник». Співробітництво київських та республіканських видавництв із кафедрою виражалося у роботі Художньої ради, в організації систематичних оглядів і обговорень виданої продукції, у проведенні регулярних тематичних конкурсів оформлювачів на кращі проекти серійної літератури, експериментальне макетування, використання курсових та дипломних робіт як основи для майбутніх реальних видань.

З 2003 р. по 2004 р. завідувачем кафедри графіки був народний художник України, член-кореспондент АМ України, професор В. Є. Перевальський.

З 2004 р. по 2006 р. на посаду завідувача кафедри було призначено члена Національної спілки художників України, художника-живописця М. В. Пшеничну.

Стабілізація економічної ситуації, розвиток технологій, загальне зацікавлення книжковим дизайном і графічним дизайном зокрема, сприяли відновленню зацікавленості спеціальністю «Образотворче мистецтво» на початку ХХІ ст. Прагнучи розвитку української книги та поліграфічної продукції кафедра створила дві лабораторії – літографську та офортну.

Професорсько-викладацький колектив поповнили О. Лагутенко, Ю. Пшеничний, В. Іванов-Ахметов, В. Цах, С. Бондаренко, О. Яремчук.

З 2006 р. по 2017 р. кафедру очолювала кандидат технічних наук, доцент, член Національної спілки художників України Т. Г. Осипова.

Значним випробуванням для творчого колективу кафедри виявилися підготовка документів для акредитації та адаптація діяльності колективу в умовах запровадження Болонської системи. Набула зміни освітньо-професійна програма підготовки художників-графіків з оформлення поліграфічної продукції за рахунок збільшення дисциплін з комп’ютерної графіки, художнього конструювання, та комп’ютерного проектування.

В цей період відбувся ріст кількості професорсько-викладацького складу за рахунок залучення висококваліфікованих фахівців серед яких заслужені художники України: Олександр Івахненко, Наталія Лопухова, Світлана Лопухова, Оксана Одайник, Іван Черниш, Олексій Руденко, Олександр Белянський, Костянтин Лавро та народний художник України – Сергій Якутович. Успішність викладання вузькофахових та спеціалізованих дисциплін на кафедрі стали наслідком того, що переважна більшість професорсько-викладацького складу активно займається творчою виробничою діяльністю. Результати якої добре знайомі вітчизняному споживачеві у вигляді комплексних проектів оформлення друкованої продукції, книжкової ілюстрації, дизайну, фірмового стилю тощо.

Активізовано творчу роботу студентів за рахунок участі в профільних виставках, конференціях, фестивалях, святах, серед яких:

 1. Загальноуніверситецька виставка «Таланти КПІ»;
 2. Міжнародна науково-практична конференція «Друкарство молоде»;
 3. Міжнародна виставка «Книжковий арсенал»;
 4. Міжнародна виставка «Поліграфія»;
 5. Щорічні молодіжні виставки від Спілки художників України
 6. Щорічний фестиваль «Книжкове королівство».

Крім виставок, фестивалів, конкурсів на кафедрі постійно проводяться майстер-класи: запрошуються імениті художники, ілюстратори та дизайнери.

Розвиток матеріально-технічної бази, творча співдружність з навчальними закладами, видавництвами та підприємствами галузі, підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу сприяли отриманню у 2009 році ліцензії на право підготовки магістрів за спеціальністю «Образотворче мистецтво».

У 2014 р. визначені нові напрями наукових досліджень і сформовано пакет ініціативних тем:

 1. 06.14.06.17.91 «Удосконалення технологічних засобів виготовлення офортів та літографії для застосування в поліграфії» керівник В. Іванов-Ахметов;
 2. 06.14.06.17.91 «Теоретичні основи сучасного дизайну книги», керівник С. Бондаренко;
 3. 06.14.06.17.91 «Розробка концептуальної моделі дитячої книжки», керівник Т. Осипова.

За цими напрямами здійснюється дипломне проектування та виконання бакалаврських робіт та магістерських дисертацій.

З 2017 р. кафедру очолює Н. А. Жукова, доктор культурології, професор.

Сьогодні кафедра має висококваліфікований професорсько-викладацький склад ‑

професори:

 1. Жукова Н. А. доктор культурології
 2. Кузнецова І. О., доктор мистецтвознавства

доценти:

 1. Іванов-Ахметов В. М. заслужений художник України,
 2. Оляніна С. В., кандидат з архітектури
 3. Осипова Т. Г., канд..технічних наук
 4. Пшеничний Ю. В., заслужений художник України

Старші викладачі:

 1. Бондаренко С. Д., кандидат мистецтвознавства
 2. Руденко О. В., заслужений художник України
 3. Пшенична М. В.
 4. Снісаренко В. М.
 5. Цах В. В.
 6. Шаповаленко М. В., ‑ якому треба буде вирішувати актуальні питання щодо підготовки фахівців за трьома рівнями вищої освіти:

  перший (бакалаврський) рівень;
  другий (магістерський) рівень;
  третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень.

Особливу увагу увагу кафедра приділяє проходженню студентами практик, як навчальних, так і творчих – пленерних. Пленери представляють собою позааудиторні практичні заняття під керівництвом викладачів і в формі самостійної навчальної роботи. Керують практиками викладачі дисциплін «Рисунок» і «Живопис». За підсумками пленерної практики, традиційно восени, проводяться звітні виставки кращих робіт студентів і викладачів в стінах Видавничо-поліграфічного інституту.

Проходження практик сприяє вирішенню питань щодо працевлаштування випускників кафедри.

Книжкові видавництва, редакції журналів, бюро графічного дизайну і реклами, поліграфічні підприємства, провідні дизайнерські фірми – тут працюють наші випускники (креативний директор, головний художник, арт-директор, дизайнер, ілюстратор ). Їх імена лунають на художніх та книжкових виставках в Україні, Великобританії, Німеччини, Італії, Франції, США, та інших країнах.

Кафедра прагне сприяти росту якості художнього оформлення широкого спектру вітчизняної поліграфічної продукції, вбачаючи у цьому могутній засіб піднесення та відродження культури та мистецтва.