Кафедра хімічної технології композиційних матеріалів (ХТКМ), Хіміко-технологічний факультет, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Адреса: Корпус 21, вул. Борщагівська, 122, к.306, 03056, Київ, Україна

Телефон: 38 044 204 86 05,
Електронна пошта: xtkm(at)kpi.ua
Сайт:
Соціальні мережі: FB

Кафедра хімічної технології композиційних матеріалів (ХТКМ) бере свій початок з кафедри технології будівельних матеріалів і мінеральних речовин, яка існувала з 1898 року – року створення київського політехнічного інституту.

Кафедра ХТКМ готує фахівців за спеціальностями:

  • хімічна технологія – навчальний рівень бакалавр;
  • хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів – навчальні рівні спеціаліст та магістр;
  • хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів – навчальні рівні спеціаліст та магістр.

Кафедра має навчальнi та науковi лабораторнi примiщення загальною площею майже 1000 кв.м., які обладнані сучасним лабораторним і науковим обладнанням (спектрофотометром, електронним мікроскопом, дериватографом, ІЧ-спектрометрами, стендовими технологічними установками) є клас сучасних персональних комп’ютерів з виходом в мережу Інтернет.

Під час навчання студенти кафедри мають змогу приймати участь у виконанні науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, які виконуються на кафедрі.

Студенти кафедри мають змогу стажуватися та навчатися за кордоном. Наприклад в рамках Україно-французького проекту «Два дипломи», який реалізується Хіміко-технологічним факультетом спільно з Університетом дю Мен (м. Ле Ман, Франція).

Після закінчення ВНЗ випускники кафедри можуть працювати на підприємствах хімічної і близьких до неї галузях виробництва, в науково-дослідних інститутах, в проектно-конструкторських і екологічних відділах, викладачами на кафедрах у вузах, в комерційних установах і фірмах. Фундаментальна підготовка дозволяє випускникам кафедри продовжити навчання в аспірантурі та докторантурі.

Науково-дослідна робота на кафедрі ХТКМ виконується за трьома пріоритетними напрямами:

  • нові речовини і матеріали;
  • новітні та ресурсозберігаючі технології в енергетиці, промисловості та агропромисловому комплексі;
  • збереження навколишнього середовища та сталий розвиток.

З 2000 року кафедра ХТКМ щорічно організує і проводить Міжнародні науково-технічні WEB-конференції «Композиційні матеріали» та проводить наукові семінари “Теоретичні основи виробництва цементу” для працівників цементної галузі України.

Кафедра співпрацює з академічними та галузевими інститутами і підприємствами: - НАН України (Інститут надтвердих матеріалів, Інститут проблем матеріалознавства, Інститут біоколоїдної хімії, Інститут хімії високомолекулярних сполук та ін.); - з учбовими закладами (НТУ „Львівська політехніка, НТУ «Харківський політехнічний інститут», Український державний хіміко-технологічний університет, Національний університет будівництва і архітектури ); - галузевими підприємствами (Українська Асоціація підприємств і організацій цементної промисловості “Укрцемент”, ЗАТ “Славутський комбінат “Будфарфор”, м. Славута, ТОВ “Нові будівельні матеріали”, ООО НТУ “Полірем”, ТОВ “Техноком”, АТ ”Укрпластик”, ДНДІ “Еластик”, АТ “Київгума ”).