Кафедра комп'ютерно-інтегрованих технологій виробництва приладів (КІТВП), Приладобудівний факультет, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Адреса: Корпус 1, пр-т Перемоги 37, к.294, 03056, Київ, Україна

Телефон: 38 044 204 8569, 204 94 76,
Електронна пошта: kafedravp1(at)gmail.com
Сайт:
Соціальні мережі: FB, Youtube

Кафедра комп'ютерно-інтегрованих технологій виробництва приладів (стара назва - кафедра виробництва приладів, ВП) здійснює підготовку студентів за двома спеціальностями: 1) Медичні прилади і системи; 2) Технології приладобудування

Перші чотири роки студенти навчаються за програмою бакалавра за напрямом підготовки «Приладобудування». Після закінчення бакалаврату студент може продовжити навчання за програмою спеціаліста (1.5 роки) або магістра (2 роки) за такими. Кафедра має фаховий науково-педагогічний склад. Викладачі, співробітники, та аспіранти (серед яких були представники з Болгарії, Чехословаччини, Польщі, В'єтнаму, Узбекистану) кафедри захистили 7 докторських та 53 кандидатські дисертації). Всі спеціальності кафедри є ліцензовані та акредитовані Міністерством освіти і науки України.

Головними напрямки наукових досліджень кафедри КІТВП є:

  • математичні методи моделювання та дослідження фізичних процесів обробки матеріалів в сучасному приладобудівному виробництві;
  • створення інтелектуальних систем виробництва в приладобудуванні;
  • комп'ютерна підготовка виробництва приладів;
  • створення лазерних оптично-електронних, віброакустичних та електромагнітних систем діагностики, контролю та управління якістю виробництва приладів;
  • дослідження впливу лазерного і акустичного опромінювання на біоструктури і створення медичних лікувальних систем на їх основі;
  • створення мікропроцесорних спеціалізованих комплексів для стоматології і ортодонтії.