Директор: Ковтунець Олесь Володимирович
Адреса: корпус 13, 3 поверх.
тел./факс: +38(044) 204 98 45
e-mail: kbis[at]kpi.ua

Конструкторське бюро інформаційних систем (КБ ІС) є структурним підрозділом КПІ ім.Ігоря Сікорського. Основні задачі КБ ІС: інформаційне обслуговування, програмне й технічне забезпечення учбового процесу; програмне, інформаційне забезпечення адміністративно-управлінської діяльності вузу та його вдосконалення; розробка та впровадження інформаційних технологій в учбовий процес і служби університету. На сьогоднішній день КБ ІС - провідний підрозділ по реалізації задачі створення єдиного інформаційного середовища університету, яке включає: інформаційні ресурси, телекомунікаційні мережі, автоматизовану систему управління КПІ ім.Ігоря Сікорського.

Головними напрямками діяльності КБ ІС є:

 • забезпечення навчального процесу з дисциплін інформатики, обчислювальної техніки, інших дисциплін, що викладаються на кафедрах КПІ ім.Ігоря Сікорського, шляхом використання власних комп'ютерних класів
 • впровадження в навчальний процес сучасних програмних та технічних засобів, новітніх інформаційних технологій
 • створення єдиного інформаційного середовища університету (далі ЄІС), що включає інформаційні ресурси, телекомунікаційну мережу, автоматизовану систему управління (далі АСУ) КПІ ім.Ігоря Сікорського, елементи інформаційної інфраструктури підрозділів, систему електронного документообігу, бази даних системи управління, обліку контингенту студентів і викладачів тощо
 • розробка технічного, інформаційного, програмного, математичного, методичного та організаційного забезпечень ЄІС університету
 • розробка, впровадження, обслуговування та модернізація автоматизованих робочих місць, підсистем і компонентів АСУ КПІ ім.Ігоря Сікорського
 • координація усіх робіт з реалізації програми інформатизації університету з залученням до цього усіх підрозділів університету
 • проведення пошукових, науково-дослідних та конструкторських робіт зі створення автоматизованих систем управління закладами освіти та науки, автоматизованих робочих місць службовців, викладачів та студентів, інших категорій робітників
 • проведення навчальних комп'ютерних курсів, семінарів, тренінгів, консультацій з метою підвищення кваліфікації фахівців освіти, науки, інших галузей, широких верств населення в області інформатики та обчислювальної техніки
 • виконання інформаційно-обчислювальних, консультаційних, консалтингових послуг, виконання робіт та послуг з обробки інформації, надання послуг з використання технічних, інформаційних та програмних ресурсів КБ ІС підрозділам КПІ ім.Ігоря Сікорського та стороннім організаціям
 • участь в розробці та впровадженні нових освітніх технологій, реалізації освітянських проектів
 • участь у міжнародному співробітництві в межах прямих зв'язків та окремих контактів з закордонними партнерами
 • участь у міжнародних грантах та контрактах