Запрошуємо ближче познайомитися з нашим ФСП

Кафедра теорії та практики управління (КТПУ), Факультет соціології і права, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Адреса: Корпус 7, пр-т Берестейський 7к, к.523, 03056, Київ, Україна

Телефон: 38 044 204 92 18,
Електронна пошта: kafedra_tpu(at)ukr.net
Сайт:

Кафедру теорії та практики управління факультету соціології і права було створено згідно наказу ректора № 1-207 від 08 липня 2013 року з метою підготовки та перепідготовки фахівців зі спеціальності 8.18010018 «Адміністративний менеджмент» галузі знань 1801 «Специфічні категорії».

Форми та термін навчання: денна — 1 рік 5 місяців, заочна — 1 рік 5 місяців, друга вища освіта — 1 рік 8 місяців.

Кваліфікація: менеджер з адміністративної діяльності.

Випускники отримують ґрунтовні базові знання та практичні навички ефективного управління в соціальних системах всіх рівнів. Основною метою адміністративного менеджменту є підготовка студентів до кар’єри управлінця в державних і некомерційних організаціях.

Наукова робота кафедри спрямована на проведення наукових досліджень із звітами у формі монографій, наукових статей, тез до виступів на Всеукраїнських та міжнародних конференціях. Особлива увага приділяється науково-дослідній роботі зі студентами, які залучаються як до участі у конференціях та олімпіадах, так і до виконання госпдоговірної тематики.

Окрема частина наукової роботи кафедри пов’язана із постійним удосконаленням навчального процесу і наукової роботи студентів.

Викладачі кафедри теорії і практики управління виконують дві ініціативні теми:

  • «Соціальна інженерія як фактор сталого розвитку суспільства», науковий керівник – Мельниченко А.А.
  • «Вплив електронного урядування на суспільні трансформації», науковий керівник – Чукут С.А.