Кафедра загальної фiзики (КЗФ), Фізико-математичний факультет, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Адреса: Корпус 7, проспект Перемоги 37к, кiмната 214, 225, 03056, Київ, Україна

Телефони для довiдок: 204-82-49, 204-82-48
Сайт:

E-mail: kzf[at]kpi.ua
В.о. завідувача кафедри: д.ф.-м.н., професор Решетняк Сергій Олександрович

Кафедра загальної фізики входить до складу фізико-математичного факультету КПІ імені Ігоря Сікорського. Головним завданням кафедри є здійснення підготовки студентів в галузі фізики. Викладачі кафедри проводять заняття на фізико-математичному, радіотехнічному, теплоенергетичному факультетах, факультетах біомедичної інженерії, електроенерготехніки та автоматики, електроніки, інформатики та обчислювальної техніки, прикладної математики, а також в Інституті енергозбереження та енергоменеджменту, Інституті матеріалознавства та зварювання ім. Є.О. Патона, Інституті прикладного системного аналізу, Інституті спеціального зв’язку та захисту інформації.

Серед науково-педагогічних працівників кафедри загальної фізики працюють 11 професорів, 10 доцентів, 13 старших викладачів та 9 асистентів, серед них 11 докторів наук та 18 кандидатів наук.

Кафедра забезпечує викладання загальної фізики для студентів бакалаврату всіх вищеозначених факультетів, а також курсів теоретичної фізики, механіки та електродинаміки суцільних середовищ, фізики твердого тіла, фізики макроскопічних квантових явищ, астрофізики, історії розвитку основних фізичних уявлень та інших спеціальних дисциплін на фізико-математичному факультеті для студентів бакалаврату, магістратури та аспірантів.

Крім того, викладачі кафедри приймають активну участь в наукових дослідженнях в галузі фізики твердого тіла, фізики магнітних явищ, магнітооптики, фізики низьких температур тощо.

На кафедрі працює лабораторія тунельної мікроскопії, яка становить національне надбання. Також співробітники кафедри співпрацюють з закладами Національної академії наук України, зокрема Інститутом магнетизму НАН та МОН України, Інститутом фізики НАН України.