Кафедра лазерної техніки та фізико-технічних технологій (ЛТФТТ), Інститут матеріалознавства та зварювання ім. Є.О. Патона, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Адреса: Корпус 1, вул. Політехнічна, 39, к.408, 03056, Київ, Україна

Телефон: 38 044 236 02 77, 204 96 09,
Електронна пошта: ltft(at)kpi.ua
Сайт:

Галузь знань
13 Механічна інженерія
Спеціальність
131 Прикладна механіка
Напрями підготовки
131.1280.1 Лазерна техніка та комп'ютеризовані процеси фізико-технічної обробки матеріалів
131.1280.2 Лазерні системи в біології та медицині
Завідувач кафедри:
Крівцун Ігор Віталійович
доктор технічних наук, професор, академік НАН України
Наукові школи: Процеси взаємодії високоенергетичних потоків з речовиною, нетрадиційні технології обробки матеріалів

Кафедра лазерної техніки та фізико-технічних технологій механіко-машинобудівного інституту КПІ ім. І. Сікорського здійснює підготовку здобувачів вищої освіти у галузі знань 13 Механічна інженерія зі спеціальності 131 Прикладна механіка за спеціалізаціями 131.1280.1 Лазерна техніка та комп’ютеризовані процеси фізико-технічної обробки матеріалів та 131.1280.2 Лазерні системи в біології та медицині.

Спеціалісти зі спеціалізації Лазерна техніка та комп’ютеризовані процеси фізико-технічної обробки матеріалів вкрай потрібні багатьом машинобудівним підприємствам країни. У кожному обласному центрі розташовано по кілька підприємств, що оснащені надсучасними промисловими лазерними технологічними комплексами від світових лідерів таких як TRUMPF, Bystronic, Prima Power, Mitsubishi, Rofin, Spectra Physics тощо.

Кафедра ЛТФТ з 1984 року готує спеціалістів для даної галузі машинобудування. Основними завданнями, які здатні виконувати фахівці з вищою освітою за цією спеціалізацією:

  • дослідження взаємодії лазерного проміння з оброблюваними матеріалами;
  • створення нового лазерного устаткування для оснащення лазерних технологічних комплексів;
  • експлуатація лазерного технологічного обладнання;
  • проведення ремонтних та пуско-налагоджувальних робіт;
  • проектування технологічного обладнання для впровадження новітніх лазерних операцій обробки.

Визначення вектору розвитку кафедри за всіма основними напрямами діяльності ґрунтується на вимогах, що висуває сучасне становище машинобудівної галузі України. Саме потреба підприємств і установ країни спонукали кафедру до створення у минулому році нової спеціалізації Лазерні системи в біології та медицині в рамках спеціальності 131 Прикладна механіка.

На даний час лазерні системи все ширше проникають в усі області діяльності людини, зокрема у галузь охорони здоров’я та біологічні дослідження. Вже зараз у більшості медичних закладів застосовується різноманітне обладнання оснащене лазерними випромінювачами. Офтальмологія, хірургія, гематологія, ендокринологія, травматологія, косметологія та інші розділи медицини не можуть обійтись без застосування лазерного проміння. Відкриваються навіть спеціалізовані заклади медичної направленості, які усю свою діяльність повністю пов’язали із лазерними лікувальними системами.

Таким чином кафедра вважає доцільним проводити підготовку здобувачів вищої освіти за спеціалізацією 131.1280.2 Лазерні системи в біології та медицині, метою якої є:

  • дослідження взаємодії лазерного проміння з біологічними об’єктами;
  • створення нового лазерного устаткування для впливу на біологічні об’єкти;
  • експлуатація лазерного медико-біологічного устаткування;
  • розробка технології виготовлення медико-біологічного інструментарію;
  • проектування технологічного обладнання для виготовлення медико-біологічного інструментарію.