Кафедра промислового маркетингу (ПМФММ), Факультет менеджменту та маркетингу, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Адреса: Корпус 1, пр-т Перемоги 37, к.256a, 03056, Київ, Україна

Телефон: 38 044 204 85 05,
Електронна пошта: k_p_m(at)i.u
Сайт:
Соціальні мережі: FB, Instagram

З 1992 року кафедра промислового маркетингу (ПМФММ) входить до складу факультету менеджменту та маркетингу КПІ ім. Ігоря Сікорського та однією з перших в Україні отримала IV рівень акредитації.

Очолює кафедру промислового маркетингу професор Солнцев Сергій Олексійович – один з найдосвідченіших експертів у галузі маркетингових досліджень в Україні, професор, доктор фізико-математичних наук, автор понад 90 публікацій.

Метою діяльності кафедри промислового маркетингу є підготовка висококваліфікованих спеціалістів, конкурентоспроможних фахівців широкого профілю: бакалавр, спеціаліст, магістр за спеціальністю «Маркетинг». Можливі форми навчання: денна (стаціонар – основна форма), заочна (без відриву від виробництва), паралельна освіта.

Основними напрямами роботи кафедри промислового маркетингу є:

  • забезпечення високого науково-теоретичного і методичного рівня викладання;
  • розробка навчально-методичних комплексів дисциплін кафедри;
  • проведення відкритих занять з метою обміну досвіду та технологій активізації навчального процесу;
  • обмін досвідом у викладанні дисциплін і запровадженні нових методів та методик активізації навчального процесу;
  • проведення консультацій щодо написання дипломних, курсових, контрольних робіт, участі у конференціях та організації проходження практики на підприємствах;
  • організація наукових і науково-практичних конференцій, брифінгів, семінарів з питань удосконалення процесу підготовки кадрів в галузі маркетингу;
  • систематичне проведення засідань кафедри для вирішення актуальних питань та забезпечення ефективної роботи кафедри.

Невід’ємною складовою якісної підготовки фахівців з маркетингу є високий рівень кваліфікації науково-педагогічного персоналу кафедри. Усі викладачі кафедри мають великий досвід викладацької роботи в галузі маркетингу, маркетингових досліджень, бізнес-планування, інноваційної діяльності, маркетингових комунікацій тощо. Адаптувати світовий досвід маркетингової діяльності до специфічних умов перехідної економіки України викладачам допомагає широка консалтингова діяльність та участь у виконанні ряду проектів у сфері маркетингових досліджень, зокрема міжнародних. Викладачі кафедри пройшли стажування у провідних університетах світу (США, Швеції, Німеччини) і мають міжнародні сертифікати.