Кафедра технології виробництва літальних апаратів (ТВЛА), Механiко-машинобудiвний iнститут, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Адреса: Корпус 1, пр-т Берестейський, 37, к.036, 03056, Київ, Україна

Телефон: 38 044 204 83 99,
Електронна пошта: k_OMD(at)ukr.net
Сайт:
Соціальні мережі: FB

Підготовка фахівців та наукова робота з вдосконалення технології та обладнання для формоутворення деталей пластичним деформуванням, почалась в Київському політехнічному інституті в перші роки його заснування. З першого випуску Інженерно-механічного відділення КПІ у 1903 році троє з 10 фахівців захистили дипломні роботи обробки металів тиском.

Кафедра технології виробництва літальних апаратів (первинна назва: кафедра обробки металів тиском; кафедра механіки пластичності матеріалів та ресурсозберігаючих процесів) готує:

Бакалаврів (перший рівень підготовки):

 • за спеціальністю 131 «Прикладна механіка»;
 • освітня програма «Прикладна механіка пластичності матеріалів»;
 • освітня програма «Технології виробництва літальних апаратів».

Магістрів (другий рівень підготовки):

за напрямами підготовки (спеціалізаціями):

 • Системи комп’ютерних технологій машинобудування пластичним  формоутворенням;
 • Технології композиційних та наноструктурних конструкцій;
 • Технології озброєння та засобів безпеки.

Доктор філософії (третій рівень підготовки):

 • За спеціальністю 05.03.05 «Процеси та машини обробки тиском»

Студенти кафедри МПМРП проходять підготовку в філіалах кафедр, що діють в інститутах НАН України:

 • Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України;
 • Інститут електрозварювання ім.;Є.О. Патона НАН України;
 • Інститут проблем міцності ім. Г.С. Писаренка НАН України;
 • Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М, Бакуля НАН України;
 • Фізико-технічний інститут металів та сплавів НАН України.

Після закінчення навчання кафедра забезпечує працевлаштування всіх випускників на підприємствах та установах різної форми власності, в тому числі на провідних підприємствах: АНТК ім. Антонова, Авіант, ДХК „Артем”, Банкнотно-монетний двір Національного банку України, ВО «ВЕНТС», ПРАТ «завод Кузня на Рибальському» та багато інших підприємств.

Усі бажаючі мають право паралельно отримати другу вищу освіту за такими напрямками:

 • диплом магістра факультету машинобудування Отто-фон-Геріке університету Магдебургу та проходження практики у Німеччині.
 • другу вищу освіту (за 2-3 роки) за напрямами:
 • вища економічна освіту;
 • вища освіта з менеджменту та маркетингу;
 • військово-технічна освіта в Військовому інституті КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Пріоритетний науковий напрямок кафедри: «Новітні технології та ресурсозберігаючи технології в енергетиці, промисловості та агропромисловому комплексі»