Кафедра нарисної геометрії, інженерної та комп'ютерної графіки (НГІтаКГ), Фізико-математичний факультет, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Адреса: Корпус 7, пр-т Перемоги 37к, к.815, 03056, Київ, Україна

Телефон: 38 044 204 94 46,
Сайт:

Кафедра нарисної геометрії, інженерної та комп'ютерної графіки (КНГІтаКГ) своє самостійне існування почала в 1934 році під назвою "Кафедра нарисної геометрії та інженерної графіки". Створення її мало велике значення для покращення організації і методики викладання інженерно-графічних дисциплін в інституті та підготовки викладацьких кадрів. У 1954 році, в зв'язку з приєднанням до інституту двох київських вузів, кафедра була поділена на дві: кафедру нарисної геометрії та кафедру інженерної графіки. Але спроба була невдалою і у 1955 році кафедри об'єднуються в одну з попередньою назвою. З 1992 року кафедра має назву "Кафедра нарисної геометрії, інженерної та комп'ютерної графіки". У 1996 році кафедра нарисної геометрії, інженерної та комп'ютерної графіки входить до складу фізико-математичного факультету, створеного в цьому році.

Кафедра вважає основною метою викладання інженерно-графічних дисциплін, привиття студентам навичок:

  • геометричного моделювання технічних об'єктів та їх параметризація;
  • конструювання типових елементів технічних об'єктів.

Основним напрямком наукових досліджень кафедри є геометричне моделювання об'єктів, явищ та технологічних процесів в рамках наукової спеціальності 05.01.01 "Прикладна геометрія, інженерна графіка". Формування наукової школи кафедри має початок у 40-х роках минулого сторіччя дослідженнями викладачів Павлова А.В., Віткупа Н.К., Крота А.М. в галузі теоретичних основ методів зображення та механізації графічних робіт.