Кафедра органічної хімії та технології органічних речовин (ОХТОР), Хіміко-технологічний факультет, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Адреса: Корпус 4, пр-т Берестейський 37, к.235, 03056, Київ, Україна

Телефон: 38 044 204 83 51,
Сайт:

Кафедра органічної хімії та технології органічних речовин (ОХТОР) - один з найстаріших підрозділів Київського політехнічного інституту. Кафедра заснована у 1898 році. Серед організаторів її були відомі вчені - проф. Коновалов М.І., проф. Шапошніков В.Г., проф. Реформатський С.М., проф. Прилєжаєв М.О. та інші. Кафедру органічної хімії та технології органічних речовин очолює її випускник доктор хімічних наук, професор Фокін Андрій Артурович.

Кафедра має сучасну науково-методичну та лабораторно-технічну базу і здійснює підготовку бакалаврів, магістрів за спеціальностями «Хімічні технології органічних речовин». Підготовка фахівців здійснюється на стаціонарній формі. Також на кафедрі відбувається підготовка здобувачів ступеня доктора філософії та доктора наук за спеціальністю 02.00.03 – Органічна хімія.

Випускники кафедри здобувають високоякісну підготовку з дисциплін загальноосвітнього, гуманітарно-економічного та природничо-наукового циклів, а також спеціалізованих фахових циклів, що відповідає сучасному міжнародному рівню. Зокрема, студенти одержують спеціальні фахові знання з таких дисциплін: загальна хімічна технологія, процеси й апарати хімічних виробництв, технологія основного органічного і нафтохімічного синтезу, оснащення й основи проектування заводів органічного синтезу, теоретична основа органічного синтезу – механізми, кінетика і термодинаміка органічних реакцій, фізичні методи розділення й ідентифікації органічних сполук.

Високий рівень підготовки фахівців забезпечується наявністю необхідної учбової матеріально-технічної бази. У ході вивчення хімічних, інженерних і спеціальних дисциплін студенти виконують великий об'єм лабораторних робіт, тому випускники кафедри набувають стійких навиків проведення хімічного експерименту. Переважна більшість студентів беруть участь у науково-дослідній роботі під керівництвом висококваліфікованих працівників кафедри і провідних учених НАН України.

Науково-дослідна робота кафедри присвячена питанням хімії та технології каркасних сполук, розробці медичних препаратів (нейропротекторів та антивірусних препаратів), дослідженню механізмів та розробці препаративних методів активації та функціоналізації алканів, дослідженням високонапружених структур (кубанів та олігогомокубанів), хімічним перетворенням вуглеводневих катіон-радикалів, новим перетворенням ілідів сірки, комп'ютерному моделюванню механізмів органічних реакцій.