Кафедра фiлософiї (КФ), Факультет соціології і права, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Адреса: Корпус 7, пр-т Перемоги, 37к, к.530, 03056, Київ, Україна

Телефон: 38 044 204 92 71,
Електронна пошта: kafedra_filisofia(at)ukr.net
Сайт:

Кафедра філософії (КФ) була заснована в Київському політехнічному інституті в 1958 році. Професори, доценти та викладачі кафедри читають курси філософії, етики, естетики, релігієзнавства, логіки для бакалаврського рівня підготовки на всіх факультетах КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Для студентів магістратури фахівці кафедри ведуть курси «Основи наукових досліджень» та «Філософські проблеми наукового пізнання». Також здійснюється підготовка аспірантів всіх спеціальностей університету до здачі кандидатських іспитів з філософії.

При кафедрі існує аспірантура та докторантура. Діє спеціалізована вчена рада з захисту кандидатських дисертацій за спеціальностями «Соціальна філософія та філософія освіти». В 1996 році на базі кафедр філософії, історії України, політології та соціології був створений факультет соціології. З 2008 року кафедра філософії входить до складу факультету соціології і права (ФСП).

Кафедра філософії є випускаючою за спеціальністю «Адміністративний менеджмент». Ведеться підготовка магістрів з цього фаху як на денній формі навчання, так і заочно, а також в порядку отримання другої вищої освіти. В зв’язку з цим викладачами кафедри було розроблено десятки нових курсів, підготовлена відповідна методична база. Особливістю підготовки наших студентів є те, що, окрім знань з фахових предметів, вони одержують дуже ґрунтовну філософську освіту.

На факультеті соціології і права в рамках денної та заочної форм навчання ведеться підготовка бакалаврів, спеціалістів та магістрів за спеціальностями СОЦІОЛОГІЯ, ПРАВОЗНАВСТВО, СОЦІАЛЬНА РОБОТА, а також магістрів зі спеціальності АДМІНІСТРАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Терміни підготовки фахівців

  • Денна - бакалавр (б) – 4 роки; спеціаліст (с) – 1 рік; магістр (м) – 1,5 роки.
  • Заочна - бакалавр (б) – 4,5 роки; спеціаліст (с) – 1 рік; магістр (м) – 1,5 роки.