Адреса: офіс 3, корпус 6, проспект Перемоги, 37, м.Київ, 0356, Україна
Тел.: +380 44 204-80-62
e-mail: ncpc@ukr.net

У рамках програми Організації Об’єднаних Націй з промислового розвитку (ЮНІДО) з ресурсоефективного та більш чистого виробництва у 2012 році започатковано проект «Сприяння адаптації та впровадження ресурсоефективного та більш чистого виробництва шляхом створення і роботи Центру більш чистого виробництва в Україні», метою якого є підвищення ефективності використання ресурсів, конкурентоздатності та зменшення впливу на оточуюче середовище промисловості України. Діяльність в рамках проекту направлена на впровадження методів, практик, технологій ресурсозбереження та більш чистого виробництва, забезпечуючи національну промисловість необхідними інструментами для стійкого розвитку. Це також дозволяє вітчизняним підприємствам привести виробничі процеси і якість товарів у відповідність до вимог національних і міжнародних стандартів якості і екології.

5-ти річний проект, донорами якого є уряди Швейцарcкої Конфедерації та Республіки Австрія, базується на досвіді і результатах реалізації пілотного проекту 2007-2011 років.

В рамках проекту ЮНІДО, національними партнерами в Україні створюється громадська організація «Центр ресурсоефективного та чистого виробництва». Основними завданями Центру є надання послуг в сфері технологій виробництва та навчання. За підтримки НТУУ «КПІ» та на його базі підготовлена команда спеціалістів для впровадження методики ЮНІДО з ресурсоефективного та більш чистого виробництва. Методика пройшла практичну апробацію та може бути застосована в різних галузях промисловості, що дозволяє українським підприємствам підвищити ефективність використання матеріальних та енергетичних ресурсів і, як наслідок, підвищити їхню конкурентоздатність. Центр використовує секторальний підхід, зосереджуючись на хімічній, аграрній, металургічній та металообробній – пріоритетних секторах національної економіки. Наразі діяльність Центра зосереджена у Вінницькій, Запорізькій та Київській областях подальшим розширенням діяльності у Львівській, Луганській областях та в Автономній Республіці Крим.

 Мета проекту:      

  1. Сприяння розповсюдженню в Україні методів та світової практики підвищення ефективності використання ресурсів та впровадження більш чистого виробництва на національному, регіональному рівнях та на підприємствах різних галузей;
  2. Створення Українського центру більш чистого виробництва та його філій у шести регіонах України для надання підтримки підприємствам із здійснення технічної та технологічної діагностики, оцінки потенціалу ресурсозбереження, рекомендацій щодо удосконалення технологічних процесів та оновлення обладнання;
  3. Зміцнення штату національних експертів з ресурсоефективності та більш чистого виробництва шляхом проведення учбово-тренувальних семінарів з наданням сертифікатів, підготовки навчальних посібників для цільових секторів економіки, введення навчальних модулів до програм підготовки інженерів у ВНЗ;
  4. Сприяння запровадженню статистичної звітності з ресурсної продуктивності;
  5. Сприяння залученню фінансових механізмів для інвестування у більш чисті технології, підтримка можливостей з трансферу та адаптації технологій.