Кафедра репрографії, Видавничо-поліграфічний інститут, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Адреса: Корпус 8, вул. Янгеля, 1/37, кімната 31, 03056, Київ, Україна

Телефон: 38 044 204 84 26,
Електронна пошта: vpi_ntuu_kpi(at)ukr.net
Сайт:
Соціальні мережі: FB

Кафедра репрографії ВПФ НТУУ “КПІ” створена у 1990 році на базі кафедри загальної фізики, хімії та вищої математики КПІ, до складу якого в 1989 році увійшов КВФ УПІ ім. І. Федорова. Але ретроспективна історія кафедри сягає 50-х роках ХХ ст. З 1953 по 1989 рік у складі цієї кафедри (яка впродовж цього періоду багаторазово змінювала свою назву: спочатку була кафедрою фізики та математики, потім – загальнонаукових дисциплін і, нарешті, – кафедрою репрографії) працювало багато талановитих педагогів з математики, фізики, хімії, серед них доценти З.О. Силіч, І.І. Зорич, С.П. Круглова, Г.Г. Лебедь, Б.П. Орел, О.Ю. Костюченко, В.О. Калібабчук, Л.Г. Хілько, В.П. Шевченко.

Кафедру репрографії було створено з ініціативи провідних підприємств видавничо-поліграфічної галузі Києва (РВО “Поліграфкнига”, КД “Преса України”, КД “Молодь” (нині ДП ПК “Україна”), ВАТ “Видавництво”Київська правда” за підтримки підприємств та установ Міністерства приладобудування та електронної промисловості: ВО ім. С.П. Корольова (директор – Згурський В.А., гол. інженер – М.П. Стародуб), Інституту запису та зберігання інформації НАНУ (директор – академік І.В. Петров), Інституту переферійного устаткування ЕОМ (директор – кандидат економічних наук Л.С. Харченко), на базі якого пізніше було створено філію кафедри на виробництві, УкрНДІ СВД (директор – кандидат технічних наук Ф.С. Мартинюк) та інших.

Метою створення кафедри була підготовка інженерів-технологів, які б розробляли, обслуговували та забезпечували технології підготовки та виготовлення друкованих, електронних і мультимедіа-видань за допомогою комп’ютеризованих видавничо поліграфічних систем на підприємствах, установах і закладах видавничо-поліграфічного комплексу України у Києві, на інших підприємствах народного господарства України. Остаточне рішення щодо доцільності створення кафедри приймалось на неодноразових розширенних засіданнях Ради поліграфічного факультету “КПІ” та засіданні навчально-методичного об’єднання з поліграфії, що відбулося весною 1990 року. У роботі засідання взяли участь делегації МДУД та УПІ ім. Федорова, директори провідних галузевих поліграфічних підприємств, інших зацікавлених підприємств Києва, представники Держкомвидаву УРСР на чолі з головою комітету Ю.П. Дяченком, його помічником – начальником відділу науки і техніки І.В. Ковбою, іншими працівниками Держкомітету.

Ядро професорсько – викладацького складу кафедри у перші роки її існування склали викладачі кафедри загальної фізики, хімії та вищої математики КВФ УПІ ім. І. Федорова, які перей/ліграфічному факультеті для всіх існуючих (на той час шести) спеціальностей. Серед них – перший декан поліграфічного факультету у складі КПІ, перший завідувач кафедри репрографії, доктор хімічних наук, професор кафедри загальної фізики, нині – заслужений діяч науки і техніки України Анатолій Кузьмич Дорош – головний ініціатор створення кафедри та вибору її назви.

У розвитку кафедри, підготовці її випускників, розробці державних стандартів освіти та навчальної документації велика заслуга належить доцентам технічних наук Леоніду Дмитровичу Шабасу, Віктору Івановичу Хомякову, першим працівникам філії кафедри у галузевому Інституті периферійного устаткування ЕОМ, що потім перейшли до основного складу кафедри; кандидату фізико матиматичних наук Олександру Павловичу Коханівському; кандидату технічних наук Володимиру Трофимовичу Мартинюку; кандидату хімічних наук Володимиру Аркадійовичу Шовському (з 1993 року); кандидату технічних наук Анатолію Петровичу Жуковцю (з 1996 року); кандидату технічних наук Олені Михалівні Величко (з 1993 року); кандидату технічних наук Володимиру Михайловичу Соловйову (з 1996-2001 року); кандидату технічних наук, доценту Валерію Федоровичу Морфлюку; старшим викладачам Віктору Андрійовичу Сидоровському; Ользі Олександрівні Гуцол (Степанюк); Валентині Іванівні Гумен; Володимиру Вікторовичу Чуркіну; чисельному колективу навчально-допоміжного складу, зокрема: пров. інженеру-програмістові Люсі Августовні Карібян (з 1990 року); завідувачу лабораторії Анатолію Істомілійовичу Дьячуку; пров. інженеру Аллі Іванівні Куціль (з 1998 року); науковому співробітнику Клавдії Демідівні Стеценко; інженеру І кат. Валентині Опанасівні Титаренко і багатьом іншим.

У створенні науково-методичної документації, бібліотечного фонду кафедри, розробці навчального плану спеціальності значну допомогу надав у першу чергу МДУД, особисто – ректор професор О. М. Циганенко, проректор професор А.В. Грибков і багато інших професорів і доцентів, бібліотечних працівників, працівників ректорату МДУД. Становленню напряму і програм підготовки фахівців кафедри сприяли профільні кафедри радіофізичного факультету КПІ: професор Ю.Ф. Зіньковський; кафедра електронного приладобудування факультету електроніки: професор Ю.М. Калніболотський; декан ФІОТ професор О.А. Павлов, голова науково-методичної комісії напрямку “Комп’ютерні науки” МВО України, до якого спочатку методично належала спеціальність 7.0818.07 “Автоматизована обробка текстової та графічної інформації”, що згодом увійшла у створений ВПФ і кафедрою новий навчально-методичний напрямок, затверджений МОНУ і КМУ України за номером 0927 “Видавничо-поліграфічна справа”.